AUTOGIRO vuxen från 20 år

Löpande abonnemang utan bindningstid med 1 kalendermånads uppsägningstid. Läs mer >>

Total 289 kr/mån gäller hela vårt utbud

Gym 239 kr/mån gäller träning i gym

Gruppträning 239 kr/mån gäller alla våra gruppträningspass

AUTOGIRO student, pensionär samt FaR

Löpande abonnemang utan bindningstid med 1 kalendermån uppsägningstid (pens 65 år el intyg, FaR=Fys aktivitet på Rec). Läs mer >>

Total 239 kr/mån gäller hela vårt utbud

Gym 199 kr/mån gäller träning i gym

Grupp 199 kr/mån gäller alla våra gruppträningspass

AUTOGIRO ung under 20 år

Löpande abonnemang utan bindningstid med 1 kalendermånads uppsägningstid. Läs mer >>

Total 199 kr/mån

Gäller hela vårt utbud

ÅRSKORT bindningstid 12 mån

Vuxen från 20 år Total 3470 kr, Gym el Grupp 2870 kr

Student, pensionär, FaR Total 2870 kr, Gym el Grupp 2390 kr

(pens 65 år el intyg, FaR=Fys aktivitet på Rec)

Ung under 20 år Total 2390  kr

FLER TYPER AV TRÄNINGSKORT

Klippkort 15 ggr (gäller hela vårt utbud): 1250 kr

90+: 0 kr (du som är 90 år eller äldre tränar utöver medlemsavgiften gratis hos oss)

Nyfikenkort en vecka: 100 kr

Enkelkort (gäller Enkeljympa, Enkelspin och Enkelgym våren 2023): 500 kr

Engångsbiljetter

(gäller endast under bemannade tider, dvs du behöver vara färdigtränad och klar och lämna Friskis när vi stänger receptionen)

Från 20 år: 100 kr

Ung/stud/pens, Enkelpass, träningskort i annan Friskisförening samt träningskort Friskis Ösd: 50 kr

 

 

TRÄNINGSKORT SVERIGE

Inkluderar all träning i alla svenska Friskis-föreningar med möjlighet att boka plats på pass i Mitt Friskis (app och webbokning) samt att träna på obemannade öppettider i de föreningar som har mobil inpassering. Kortet gäller i 12 månader och kostar 5400 kronor + medlemsavgift i din hemmaförening. Våra föreningar har lite olika utbud >> 

 

 

 

PERSONLIG TRÄNARE

PT Här jobbar du individuellt med din PT. Medlemskap ligger i grunden.

500 kr/tillfälle när du löser 10 gånger

550 kr/tillfälle när du löser 5 gånger

600 kr/tillfälle

PT Duo Träna med en vän. Vår PT hjälper er att sätta gemensamma mål och tillsammans får ni pusha varandra under givande träningspass. Medlemskap för var och en ligger i grunden.

670 kr/tillfälle när ni löser 10 gånger (3350 kr/pers)

730 kr/tillfälle när ni löser 5 gånger (1825 kr/pers)

800 kr/tillfälle (400 kr/pers)

Kortinformation

  • Ditt träningskort är personligt och får inte lånas ut till annan person
  • Medlemskapet gäller ett kalenderår (1/1-31/12). Vid autogiroabonnemang drar vi nästkommande års medlemsavgift vid decemberdragningen. Vid årskort och klippkort betalas medlemsavgiften separat.
  • Nyfikenkortet gäller en vecka för dig som inte varit medlem hos oss de senaste tre åren. Du kan bara köpa kortet en gång under den perioden.
  • Klippkort gäller 15 valfria träningstillfällen under 24 mån från inköpsdatum
  • Med Total-, Gym eller Klippkort finns möjlighet att boka en träff med tränare i gymmet.

Uppsägning autogiroabonnemang Friskis Östersund

Uppsägningstiden är nästkommande kalendermånad. Uppsägning görs på plats i någon av våra receptioner eller via mail till info@ostersund.friskissvettis.se med information om namn och person-/medlemsnummer på den autogirot ska sägas upp för. Det går inte att säga upp ett autogiroabonnemang genom att stoppa det via banken, webben eller appen.

Vill du ha ett avbrott i din träning under en period säger du upp autogiroabonnemanget och startar sen upp det igen i vår reception eller webbshop när du är redo att börja träna på nytt. Vi fryser inte ett autogiroabonnemang.

Frysning av årskort Friskis Östersund

Vill du frysa ditt årskort kontaktar du oss via mail eller telefon så hjälper vi dig, info@ostersund.friskissvettis.se, 063-10 87 70. Eller så är du välkommen in till någon av våra receptioner. Här hittar du våra bemannade öppettider. Att frysa kortet kostar 300 kr och du kan frysa det i max 12 mån. Vid intyg från läkare/sjukgymnast kan du frysa det kostnadsfritt.

Du kan överlåta ditt årskort till annan person till en kostnad av 100 kr. Kontakta kansliet på 063-18 38 28.

Klippkort Friskis Östersund

Det går inte att frysa ett klippkort.

Du kan överlåta ditt klippkort till annan person till en kostnad av 100 kr. Kontakta kansliet på 063-18 38 28.