Jag är intresserad!

Informationsträff

Välkommen på informationsträff torsdag 13 januari kl. 18.15 på City. Då berättar vi mer om vad det innebär att vara funktionär. Ingen föranmälan krävs.

Praktisk uttagning

Söndag 23 januari kl. 11.00 på City. Informationsmötet är obligatoriskt att komma på innan den praktiska uttagningen.