Fakta från undersökningen

• En tredjedel, 32%, uppgav att de tränat mindre under Q4 2020 jämfört med samma period föregående år.
• De allra yngsta (18–29 år) är den grupp som i högst utsträckning svarat att de tränat mycket mindre (16%).
• Män är de som har hållit i sina vanor i störst utsträckning, 49% har rört sig lika mycket jämfört med kvinnor där 40% uppger samma sak.
• Många planerar att träna mer 2021. 33% något mer och 10% mycket mer.
• 44% planerar att fortsätta som vanligt 2021.

Undersökningarna är genomförda i samarbete med Kantar Sifo genom frågor till en slumpmässigt rekryterad webbpanel med svenska allmänheten 18–79 år som målgrupp. 1449 intervjuer genomfördes under fältperioden 7–10 januari 2021 med frågan "Hur mycket rörde du på dig i motionssyfte under perioden oktober till och med december, 2020 (Q4) jämfört med föregående år". 1331 intervjuer genomfördes under fältperioden den 11–14 december 2020 med frågan "Hur mycket planerar du att träna under 2021 jämfört med 2020?".