Tänk fortsatt på att:

  • Hålla god handhygien.
  • Du som är sjuk, även med milda symtom, ska stanna hemma.
  • Torka av utrustning med desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel.
  • Vi utgår från att du som är ovaccinerad känner till och följer de rekommendationer som berör dig.