Kort som gäller på alla anläggningar 

Träningskort år vuxen (från 20 år), 3800kr
Träningskort år student/pensionär, 3040kr
Träningskort år barn (10-12 år), 1900kr
Träningskort autogiro obundet vuxen (från 20 år), 390kr/mån
Träningskort autogiro obundet student/pensionär, 312kr/mån
Träningskort autogiro obundet barn (10-12 år), 195kr/mån
Träningskort en månad vuxen (från 20 år), 500kr
Träningskort en månad student/pensionär, 400kr
Träningskort en månad barn(10-12 år), 300kr

Kort som gäller på anläggningarna i Rimbo, Hallstavik och Väddö

Träningskort år vuxen (från 20 år), 3420kr
Träningskort år student/pensionär,  2736kr
Träningskort år (10-12 år), 1710kr

Träningskort autogiro obundet vuxen (från 20 år), 351kr/mån     
Träningskort autogiro obundet student/pensionär, 280kr/mån  
Träningskort autogiro obundet barn (10-12 år), 176kr/mån    

Övriga kort 

Träningskort termin Skebohallen & Edsbro skola eller Lännahallen, 700kr
Träningskort termin Familjefys, Norrtälje, 300kr
Fysisk aktivitet på recept -FAR (3 mån, gäller på alla anläggningar), 800kr
Sverigekortet 12 mån (gäller träning på alla F&S i Sverige), 5400kr
Sverigekortet autogiro bundet 12 mån (gäller träning på alla F&S i Sverige), 460kr/månad

Kombinerat kort för bad & träning

Allkort hela kommunen       Norrtälje årskort                 
Vuxen (från 20 år), 5900kr          Vuxen (från 20 år), 5900kr Student/pensionär, 4490kr        Student/pensionär, 4490kr     
Barn (10-12 år), 2500kr           Barn (10-12 år), 2500kr Rimbo årskort                         Hallstavik årskort              
Vuxen (från 20 år), 4870kr    Vuxen (från 20 år), 5020kr Student/pensionär, 3736kr  Student/pensionär, 3936kr Barn (10-12 år), 2130kr    Barn (10-12 år), 2210kr                    

Engångsbiljetter

Engångsbiljett vuxen (från 20 år), 130kr
Engångsbiljett Ungdom/barn (under 20 år), 80kr
Engångsbiljett Barn på barntillåtet pass samt barn på Familjefysen, 60kr

Gäst från annan Friskis-förening, 75kr

Gyminstruktion, 150kr (gäller ej FAR eller ungdom under 16 år)

Klippkort

Klippkort vuxen 10ggr (från 20 år), 1100kr
Klippkort vuxen 20ggr (från 20 år), 2000kr

Klippkort ungdom/barn 10ggr (under 20 år), 600kr
Klippkort ungdom/barn 20ggr (under 20 år), 1000kr
Klippkort barn på barntillåtnapass (10ggr), 500kr