Kort som gäller på alla anläggningar 

Träningskort år vuxen (från 20 år), 3990kr
Träningskort år student/pensionär, 3230kr
Träningskort år barn (10-12 år), 2090kr
Träningskort autogiro obundet vuxen (från 20 år), 399kr/mån
Träningskort autogiro obundet student/pensionär, 319kr/mån
Träningskort autogiro obundet barn (10-12 år), 199kr/mån
Träningskort en månad vuxen (från 20 år), 550kr
Träningskort en månad student/pensionär, 450kr
Träningskort en månad barn(10-12 år), 350kr

Kort som gäller på anläggningarna i Rimbo, Hallstavik och Väddö

Träningskort år vuxen (från 20 år), 3610kr
Träningskort år student/pensionär,  2926kr
Träningskort år (10-12 år), 1900kr

För obundet autogiro se kort som gäller på alla anläggningar

Övriga kort 

Träningskort termin Skebohallen & Edsbro skola eller Lännahallen, 800kr
Träningskort termin Familjejympa, 200kr/barn (start HT 2023)
Träningskort termin Familjefys, 400kr/barn (start Ht 2023)
Fysisk aktivitet på recept -FAR (3 mån, gäller på alla anläggningar), 1000kr
Sverigekortet 12 mån (gäller träning på alla F&S i Sverige), 5400kr
Sverigekortet autogiro bundet 12 mån (gäller träning på alla F&S i Sverige), 460kr/månad

Kombinerat kort för bad & träning

Allkort hela kommunen       Norrtälje årskort                 
Vuxen (från 20 år), 6090kr          Vuxen (från 20 år), 6090kr Student/pensionär, 4680kr        Student/pensionär, 4680kr     
Barn (10-12 år), 2690kr           Barn (10-12 år), 2690kr Rimbo årskort                         Hallstavik årskort              
Vuxen (från 20 år), 5060kr    Vuxen (från 20 år), 5210kr Student/pensionär, 3926kr  Student/pensionär, 4126kr Barn (10-12 år), 2320kr    Barn (10-12 år), 2400kr                    

Engångsbiljetter

Engångsbiljett vuxen (från 20 år), 130kr
Engångsbiljett Ungdom/barn (under 20 år), 80kr
Engångsbiljett Barn på barntillåtet pass samt barn på Familjefysen, 60kr

Gäst från annan Friskis-förening, 75kr

Gyminstruktion, 150kr (gäller ej FAR eller ungdom under 16 år)

Klippkort

Klippkort vuxen 10ggr (från 20 år), 1100kr
Klippkort vuxen 20ggr (från 20 år), 2000kr

Klippkort ungdom/barn 10ggr (under 20 år), 600kr
Klippkort ungdom/barn 20ggr (under 20 år), 1000kr
Klippkort barn på barntillåtnapass (10ggr), 500kr