Här finns vi

Här hittar du parkering och vägen in till oss

Våra pass i Mora har vi i Morkarlbyhöjdens skolas bollhall. Vi delar denna lokal med skolans verksamhet och med flera andra föreningar. Bollhallen är den stora byggnaden som ligger mitt i backen inne i skolområdet. Flest parkeringsplatser finns det om du kör in via Ängsvägen. Då går du uppför backen och ser bollhallen till vänster. Kör du in från Kvarnholsvägen finns några parkeringsplatser helt nära bollhallen som ligger på höger sidan i backen neråt.

Vi öppnar i regel dörren 15-20 minuter innan vårt pass börjar så att du hinner byta om. Dörren är låst igen då passet hållit på ungefär tio minuter. Om det skulle vara problem att komma in kan du säkert få kontakt med oss via den lilla dörren som går direkt in i den högsta delen av byggnaden. Knacka på!