Våra priser & träningskort (anges vid betalning):

Terminskort HT/VT 
Årskort (jan -> dec)
Klippkort 10

Dessa kort finns för vuxen, pensionär, student och barn/ungdom.