Funktionär i IF Friskis&Svettis Knivsta

Ska du vara för din egen skull, d.v.s. om du tycker att är roligt och trivs med att vara funktionär i vår förening!

IF Friskis&Svettis Knivsta är en ideell idrottsförening, vars verksamhet bygger på funktionärernas engagemang och solidaritet. Vi ingår i en växande organisation med 159 ideella idrottsföreningar i Sverige, Norge, Köpenhamn, Helsingfors, Vanda, Bryssel, Luxemburg, Paris, Aberdeen och London med totalt fler än 525 800 medlemmar och drygt 15 600 funktionärer.

Vår grundidé är:

 • Att alla är lika värda
 • Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet
 • Att få så många som möjligt att motionera
 • Att öka insikten om betydelsen av motion och friskvård
 • Att skapa positiva mötesplatser för människor, oberoende av ålder, kön och grupptillhörighet

Vår uppgift är:

 • Att få fler att röra på sig och få uppleva rörelseglädje

IF Friskis&Svettis Knivsta vision är:

 • Att Knivstaborna ler när de tänker på träning

Som värd i IF Friskis&Svettis Knivsta får du:

 • introduktionsutbildning och ”praktiktid” innan du får eget ansvar
 • regelbunden fortbildning i form av inspirations-, värddagar och funktionärsträffar
 • fri tillgång till föreningens hela träningsutbud
 • Rikskort som kan användas hos andra föreningar (i mån av plats)
 • Funktionärskläder

Som ledare i IF Friskis&Svettis Knivsta får du:

 • teoretisk och praktisk utbildning som avslutas med examination*
 • regelbunden fortbildning i form av inspirationsdagar ledaruppföljning och funktionärsträffar
 • fri tillgång till föreningens hela träningsutbud
 • Rikskort som kan användas hos andra föreningar (i mån av plats)

Som funktionärer förväntas du:

 • ställa upp vid 1-2 pass/vecka och något pass vid sommar- och Juljympor
 • vid behov ställa upp som vikarie för annan värd/ledare som fått förhinder
 • delta på funktionärsmöten, ”kickoffer” utbildningar och liknade aktiviteter

Inom föreningen ser vi det därför som en självklarhet att vi, utöver våra ordinarie åtaganden, i görligaste mån även ställer upp när någon funktionär fått förhinder och vid andra arrangemang där föreningen deltar.

För att hinna se till att lokalen är iordningställd, att banderoller och skyltar är på plats, dynor utplacerade, musikanläggningen påslagen mm behöver värden vara på plats ca 30 minuter innan passet ska börja.

När motionärerna kommer är ledaren och värdens första uppgift att se till att deltagarna känner sig sedda och välkomna. Under terminsstarterna när det är som mest att göra (ta emot betalningsbevis, lämna ut aktivitets- och medlemskort mm) försöker vi vara fler som hjälps åt. Under passet är värd och ledare ett team där ledaren visar rörelserna och värden sköter ljud och ljus, ger aktuell information mm. Värden brukar också hinna träna största delen av det pass man värdar på.

Andra uppgifter

Förutom basfunktionerna (leda/värda) är det många andra uppgifter som måste lösas i föreningen som administration, marknadsföring, IT-stöd, ljudteknik m.m. Vår riksorganisation (Riks) ordnar ofta mötesplatser och seminarier där frågor som rör hela organisationen diskuteras. Där kan föreningarnas representanter påverka utvecklingen av hela Friskis&Svettis. I Sveriges största idrottsförening finns det därför både små och stora förutsättningar för personliga utmaningar och egen utveckling.

Delar du Friskis&Svettis värderingar och tycker om att hjälpa till?

Då har du förutsättningar att bli funktionär hos oss.

Känner du att det skulle vara roligt att vara delaktig i IF Friskis&Svettis Knivsta och därmed hela Friskis&Svettis spännande utveckling?

Välkommen med din intresseanmälan via mail.