Barn/barnbarn till föräldrar/far-/morföräldrar med aktivt träningskort får delta gratis på Familj-, Knatte-, Junior- och Familjefys-passen.