Temapassen är våra eventpass. En kul happening som dyker upp i schemat vid speciella tillfällen, till exempel glitterjympa eller blåbärssoppespinn! Eller då vi vill köra en fördjupning inom någon träningsinriktning.

Vilket tema beskrivs i bokningen under info (i)