Mini-Röris Live

MIni-Röris Live är en inspirationsdag för dig som vill börja använda Mini-Röris. Vi vänder oss främst till pedagoger och förälder som möter barn i åldern 3-6 år. Tanken är att du ska känna dig trygg med hur du ska använda och utföra rörelserna. Om du själv får uppleva Röris tror vi att du blir mer inspirerad att göra det med barnen.

Se här för höstens inspirationsdagar (oktober 2021)