VD

Johan Thor
johan@jonkoping.friskissvettis.se
Tel. 036-17 31 51

Operativ chef

Emilia Thor
emilia@jonkoping.friskissvettis.se
Tel. 036-17 31 55 

Områdeschef och HR-ansvarig

Emelie Holm
emelie.h@jonkoping.friskissvettis.se
Tel. 036-777 91 10

Marknadskoordinator

Erika Kärrman
erika@jonkoping.friskissvettis.se
Tel. 036-777 91 17

Träningschef

Lo Klintefors
lo@jonkoping.friskissvettis.se
Tel. 036-777 91 11

Träningsansvarig

Cirkelfys, HIT, Yoga, Coreflex

Emelie Andersen
emelie@jonkoping.friskissvettis.se
Tel. 036-173155

Träningsansvarig

Spinning, Indoor Walking, Familj, Träning för äldre, Specialgrupper som tex träning för dig med kronisk sjukdom, NPF och Enkelträning

Jakob Hanberger
jakob@jonkoping.friskissvettis.
Tel. 036-17 31 56 

Träningsansvarig

Multifys, Power hour, Skivstång, Dans, Jympa

Lo Klintefors
lo@jonkoping.friskissvettis.se
Tel. 036-777 91 11

PT-ansvarig

Fredrik Kallis
fredrik@jonkoping.friskissvettis.se 
Tel. 073 500 48 70 

Servicetekniker

Daniel Jacobsson
daniel@jonkoping.friskissvettis.se
Tel. 036-777 91 12