Vi välkomnar dig och gör vårt yttersta för att du ska uppleva en mötesplats där du verkligen trivs. Vi vill att du som medlem ska känna ett innanförskap i Friskis Jönköping där vi lutar oss mot värderingar som bygger på vår idé om att skapa lättillgänglig och lustfylld träning av hög kvalitet för alla. Vi vill skapa en verksamhet där alla känner sig välkomna och att du hittar något som passar just dig. Reglerna ger det stöd du som medlem önskar.

Ordning

 1. Du ska ha ett aktuellt foto och aktuell information om dig själv i vårt medlemssystem. För inpassering när gymmet är obemmanat behövs ett tumavtryck. Uppgifterna lagras inte i någon databas eller register utan endast på respektive medlemskort.
 2. Ditt träningskort är personligt och får inte användas för att släppa in någon annan i våra lokaler.
 3. Medlems- och träningskortet är en värdehandling. Vid förlorat medlemskort ska detta anmälas till receptionen.
 4. Du ansvarar själv för dina värdesaker. Vi tipsar om att du bär dem med dig, eller använder skåpen i loungen där skåpen är under mer uppsikt av andra. Använd ett lås du själv anser är säkert.
 5. Du följer det som personalen anvisar.
 6. Nödutgångar får ej blockeras.
 7. Från året du fyller 10 år får du träna i vårt gym tillsammans med vuxen. Från året du fyller 13 år får du träna på gymmet på egen hand. Vi rekommenderar att ta en gyminstruktion.
 8. Om stölder, hot, trakasserier och all annan olaglig verksamhet förekommer på Friskis kommer det polisanmälas.
 9. Du måste lämna Friskis vid stängning eller på anmodan från Friskis personal.
 10. Om du utlöser ett larm och väktare tillkallas kommer du att krävas på den kostnad det innebär
 11. Låsta skåp töms inför nästa träningsdag. 
 12. Parkera din bil eller cykel på avsedd parkeringsplats.

Trivsel

 1. Med utgångspunkt från diskrimineringsgrunderna (kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning) säkerställer vi på Friskis att vi inte exkluderar någon varken medvetet eller omedvetet. Detta gäller alla former av kränkningar eller nedsättande av andra i våra lokaler.
 2. När du vilar i gymmet låter du andra använda träningsutrustningen.
 3. Lämna ytterskor i omklädningsrummet och träna i träningskläder på över- och underkroppen.
 4. Tänk på allergiker och undvik att använda parfym och andra starka dofter.
 5. Torka av träningsutrustningen med en trasa efter användning.
 6. Lägg tillbaka träningsredskapen efter användning.
 7. Använd handduk i bastun. Rakning i duschen är inte tillåten.
 8. Värdera hela ditt träningspass och stanna helst tills passet är slut.
 9. Vid sen ankomst till viss gruppträning kan du nekas deltagande med hänsyn till övriga deltagare på passet. (ex. Yoga)
 10. Fotografering och filmning i Friskis lokaler får endast ske efter godkännande av ansvarig på Friskis. Är dokumenterandet för privat bruk är det tillåtet så länge ingen annan medlem tar illa upp eller kommer med i bild.
 11. I omklädningsrum är fotografering eller filmning inte tillåtet.
 12. Du får inte marknadsföra eller sälja egna eller andras varor och/eller tjänster på Friskis.
 13. Endast Friskis ledare, tränare och PT:s får träna medlemmar i Friskis lokaler.
 14. Ibland förekommer det personal av motsatta könet i omklädningsrummet. I dessa fall aviseras detta i förväg.
 15. Som medlem i Friskis Jönköping avstår du från all form av doping.

Friskis Jönköping verkar för prevention av doping

Tillsammans verkar vi för Prevention av doping i Sverige, i Prodis, ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga användningen av anabola androgena steroider och andra dopingpreparat.

Friskis Jönköping är en idrottsförening och därigenom anslutna till RF, Riksidrottsförbundet. Via RF har vi möjlighet att begära dopingtest.

Medlemskap och träningskort

Friskis&Svettis är en ideell medlemsförening ansluten till Riksidrottsförbundet. Medlemsavgiften är 150 kr per kalenderår och betalas separat från träningskortet. Medlemskapet är personligt och kan inte sägas upp/återbetalas under innevarande år.

Du kan ångra ditt köp av träningskort i max 14 dagar efter inköp under förutsättning att det ej har tagits i bruk.

Frysning av kort gör vi vid graviditet/sjukdom/skada (läkarintyg krävs) samt utlandsstudier/studier på annan ort (intyg krävs). Max frystid 365 dagar. Frysning av annan anledning gör vi 1 gång/träningskort till en kostnad av 100kr. Max frystid 3 mån.

Uppsägning av träningskort sker via någon av våra receptioner, 036173150. 

Hälsotillstånd och olycksfall

Medlem eller besökare ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteter hos Friskis&Svettis. Som medlem är du försäkrad vid olycksfall, dock inte träningsrelaterad skada, under deltagande i motionspass samt under resa direkt till och från motionspasset. Friskis&Svettis rekommenderar till följd av ovanstående att varje medlem ser över sitt eget försäkringsskydd.

Avstängning eller uppsägning av medlemskap

Om du bryter mot ovanstående regler har Friskis rätt att varna, stänga av dig för viss tid helt och med omedelbar verkan från träning.

Ovanstående regler gäller från januari 2018 tills vidare.