Vad händer sen?

Styrelsen svarar på motionerna och föreslår beslut till årsmötet. Om det kommer in motioner kring frågor som inte bedöms vara årsmötesfrågor, kommer vi att kontakta dig som skrivit motionen i syfte att få vidarebefordra den.

Styrelsens svar publiceras på webben inför årsmötet. Det är medlemmarna som är närvarande på årsmötet den 31 mars som fattar beslut om varje motion. Delta i årsmötet om du vill kunna påverka beslutet. Du kan också ordna så att ett ombud deltar i ditt ställe.