Uteträning v 17-25 

Måndagar
18.30 Nybörjarjogg Högslätten v 17-25

Onsdagar

18.30  Utefys cross, Bondsjö IP v 18-24

Söndagar

18.30 Utefys Cross, Bondsjö IP v18-24