Kommande kurser och evenemang

Anpassningar anläggning

  • Omklädningsrum är öppna.
  • Handikapptoaletter (inklusive dusch) är öppna.
  • Duschar i omklädningsrummen är öppna. 
  • Bastu är öppen.
  • Stängt och glesat ut en del maskiner i gymmet.
  • En del logistikförändringar utanför salarna.
  • Tagit bort alla lösa fläktar i salarna.
  • Tagit bort sällskapsytor.
  • Golvmarkeringar utplacerade med 1,5-2 meters avstånd för att lättare kunna göra avståndsbedömning.
  • Satt in avdelare utanför sal himmel för att minska att medlemmar möts.