Det här gör vi

 • Vi förlänger möjligheten för dig att hämta ut din gruppträningsbiljett till 5 minuter innan (istället för 11min).

Vi anpassar verksamheten 23/12-2021

Fr.o.m. torsdag 23 december återinförs restriktioner för att minska risken för trängsel på träningsanläggningar. Vi på Friskis anpassar därför verksamheten för att göra det enklare att hålla avstånd och säkerställa 10 kvadratmeter per person. Vi följer utvecklingen noga och gör allt vi kan för att erbjuda dig träningsmöjligheter och en så säker träningsmiljö som möjligt. 

Dessa anpassningar inför vi fr.o.m. torsdag:

 • Vi återinför klädnypesystemet i gymmet. Det gäller alla dagar under samtliga öppettider, på Torget och Gavlehov. Du som vill gymma tar en klädnypa när du kommer och bär den synligt under tiden du tränar. När du tränat klart så rengör du klädnypan och lämnar tillbaka den, så nästa personen kan använda den
 • Vi uppmanar dig att duscha och byta om hemma
 • Vi ber dig att träna i max 1,5 timme
 • Vi tar bort drop in-platserna på våra gruppträningspass 
 • Vi förlänger möjligheten för dig att hämta ut din gruppträningsbiljett till 5 minuter innan istället för 11min. (Detta börjar gälla 12/1) 
 • Vi uppmanar dig att hålla avstånd och stanna hemma vid minsta symtom 
 • Kom ihåg att vi har fantastiskt mycket bra onlineträning att erbjuda. Du som är medlem har tillgång till ett stort antal ledarledda pass inom en flera olika träningsformer, t.ex. Jympa, Spinning, Cirkelfys, Skivstång, Yoga och mycket mer

Vi förbereder för införande av vaccinationsbevis 20/12-2021

Regeringen redogjorde den 7 december sin åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder med anledning av Covid-19. Idag omfattas inte verksamheter som Friskis av kravet på vaccinationsbevis men vid en situation med väsentligt ökad smittspridning och vårdbelastning, kan det som ett andra steg bli aktuellt. Vi förbereder därför nu vårt medlemssystem för att kunna tillmötesgå kravet.

För att undvika köer och ofrivilliga avbrott i träningen uppmanar vi dig som är vaccinerad att redan idag registrera ditt vaccinationsbevis i någon av våra receptioner. 

Så här gör du:

 1. Ladda ner ditt vaccinationsbevis. Här finns info om hur du gör (länk e-hälsomyndigheten)
 2. Visa upp vaccinationsbevis och ID-handling i någon av Friskis receptioner. Se öppettider. 

Genom denna åtgärd kan du fortsätta träna utan avbrott ifall kravet om vaccinationsbevis införs.

Vi följer utvecklingen och myndigheternas riktlinjer för att minimera smittspridning och samtidigt bidra med rörelse, glädje och gemenskap.

Barn under 18 år behöver inget vaccinationsbevis. 

Personer som avråds från att vaccinera sig pga medicinska skäl behöver visa läkarintyg utfärdade av hälso- och sjukvårdspersonal som styrker detta för att kunna fortsätta träna ifall kravet om vaccinationsbevis införs.

Personer som inte är vaccinerade får frysa sitt kort utan kostnad ifall kravet om vaccinationsbevis införs. 

Övrig frysning hävisar vi till våra ordinarie frysningsregler.

Covidpass 1/12-21

Onsdag 1 december infördes covidpass vid offentliga sammankomster. Det här omfattar inte Friskis verksamhet. Vårt förhållningssätt under hela pandemin har varit att följa rådande restriktioner. Det här omfattar inte oss men vi tar fortsatt frågan på stort allvar och har flexibilitet att ställa om snabbt vid behov. Under det senaste året har vi fått kvitto på att de åtgärder vi vidtagit fungerar både från Länsstyrelsens många föreningsbesök och Folkhälsomyndighetens studie. Det ger oss trygghet i det fortsatta arbetet.

Vår rekommendation är att påminna ovaccinerade om att följa de särskilda allmänna råd som gäller för dem.

Vi följer utvecklingen och uppdaterar här om om andra regler blir aktuella.

Lättade restriktioner 29/9-21

Från och med 29 september öppnar vi successivt upp för fler platser på våra gruppträningspass under hösten. Det kommer att ske stegvis, alltså inte alla platser på en gång. Detta för att det fortfarande ska kännas tryggt att träna hos oss. Från och med måndag 4 oktober kommer vi att återgå till våra ordinarie bokningsregler. Läs mer om dessa här. Inom kort kommer vi även att öppna bastun på Gavlehov och Royal igen.

Självklart uppmanar vi fortfarande om att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk. 

Lättade restriktioner 15/7-21

Från den 15 juli gäller inte längre kvadratmetersbegränsningen med 10 kvm/person som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark. Folkhälsomyndigheten poängterar fortsatt att det både är privatpersoners och verksamheters ansvar att undvika trängsel. Vi som verksamhet måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel.

Vi fortsätter därför uppmuntra till att hålla avstånd till dina medtränande, byt om och duscha hemma i den mån det går, torka både maskiner och redskap efter dig och tvätta händerna före och efter din träning. Vi fortsätter att hålla bastu stäng tillsvidare.

 • Från och med torsdag 15 juli tar vi därför bort klädnyporna i gymmet.
 • Från och med måndag 19 juli utökar vi även med fler antal platser på de flesta av våra pass.

Justeringar vi gör med anledning av FHM och Regeringens förändringar i restriktionerna 1/6-21

Pass ute: Vi behåller endast bokningsbara pass och från och med vecka 23 ökar vi upp deltagarantalet till 20-25 deltagare där det är möjligt. 
Pass inne: Från och med vecka 23 ökar vi upp deltagarantalet på passen med några få platser. Vi kommer fortfarande hålla oss inom gränsen för 10kvm per person. 
Gym: Vi behåller klädnypor och samma personantal i båda gymmen. 
Duschar: Den 14 juni planerar vi för att öppna upp alla duschar igen. Bastun är fortsatt avstängd tillsvidare.

Ökar antal deltagare på gruppträningspassen

Från och med onsdag 3 februari ökar vi upp antal deltagare på gruppträningspassen. Självklart förhåller vi oss till pandemilagen så att varje deltagare har 10kvm till förfogande och att det inte skapas trängsel i in och ut passager.

Nya pandemilagen 10/1-21

Riksdagen har antagit en tillfällig pandemilag och för träningsanläggningar innebär lagen att varje besökare/medlem som tränar inomhus ska ha ett utrymme om 10 kvm i salar och gym, skyltning ska sättas upp och arbetet ska dokumenteras. Länsstyrelsen följer upp att lagen efterlevs och den aktör som missköter sig kan få böter eller tvingas stänga.

Sedan tidigare har vi redan dragit ner maxantalet för besökare/medlemmar i salar och gym. Nu har vi även justerat maxantalet på fler ytor. Lappar om maxantalet för alla ytor är uppsatta i våra lokaler. Vill du se hela dokumentationen angående pandemilagen ber vi dig kontakta vår verksamhetschef Cecilia Ahlqvist (cecilia@gavle.friskissvettis.se).

Det här gäller från måndag 21/12-20

Friskis står aldrig still. Vi är alltid i rörelse. Vi ställer om och utvecklar vår verksamhet löpande för att den ska fungera i en ny verklighet. Vi pausade gruppträningen och tog ansvar i ett akut skede. Den 21 december smyger vi igång gruppträningen i liten skala och med maxade anpassningar. Läs mer om det här. Våra andra anpassningar kan du läsa längre ner på sidan.

Ytterligare restriktioner från och med måndag 23/11-20

 • All gruppträning både inomhus och utomhus pausas helt under perioden 23 november till 20 december.
 • Gymmen är fortsatt öppna för dig som behöver träna för din hälsa. Salen på Torget övre och salen på Gavlehov är öppna för träning under våra bemannade tider (övriga gruppträningssalar är för närvarande stängda).
 • Klädnypesystemet i gymmet gäller måndag till söndag alla våra öppettider på Torget och på Gavlehov.
 • Friskis har fantastiskt mycket bra onlineträning att erbjuda. Vi rekommenderar varmt denna träning just nu.

  Vi följer ständigt utvecklingen och om det behövs kommer fler åtgärder att införas. Vi gör allt vi kan för att erbjuda en så säker träningsmiljö som möjligt.

Restriktioner från och med tisdag 17/12-20

Friskis&Svettis vill aktivt bidra till att minska smittspridningen. Sedan i våras har vi anpassat verksamheten på flera sätt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Situationen i samhället är nu så pass ansträngd att de idag även har infört de särskilda rekommendationerna i vår region. Vi behöver tillsammans hjälpas åt för att ta ansvar för den här situationen. Tack för att du fortsätter att följa våra restriktioner, att du tränar online via vår hemsida, att du tränar ute och att du kommer på de tider då det är luftigt i våra lokaler. 

Vi fortsätter att hålla öppet så länge det är möjligt och utöver de åtgärder vi redan vidtagit (se ovan) kommer vi från och med 17 november även vidta följande:

 • Vi stänger möjligheten att duscha och byta om på våra anläggningar. Omklädningsrummen är öppna för att kunna nyttja toaletter och skåp.
 • Vi uppmanar Dig att bara träna i max 1,5 timme så Du inte blir kvar i våra lokaler för länge.
 • Vi säkerställer att det är luftigt på gymmet genom att införa ett klädnypesystem måndag-torsdag kl. 15-19. Du som vill gymma dessa tider tar en klädnypa när Du kommer, som Du bär synligt under din träning i gymmet. Klädnypan lämnar du sedan tillbaka när du tränat klart. På Gavlehov har vi satt en maxgräns i gymmet på 40 personer och på Torget 45 personer.
 • Vi förlänger möjligheten för Dig att hämta ut din gruppträningsbiljett till 5 minuter innan (istället för 11min).
 • Vi sänker deltagarantalet ytterligare på våra gruppträningspass. 

Vi anpassar vårt träningsutbud 

 • Antalet deltagare på all gruppträning minskas
  Vi har minskat antalet deltagare på våra pass. Riktlinjen är att det ska kunna vara ca. två meter mellan deltagarna. Förutom att vi vill erbjuda säker träning under passen vill vi också säkerställa bra avstånd innan och efter träningen för att minska trängsel på våra väntytor, i våra korridorer och omklädningsrum.
 • Vi tar bort dropin-platserna
  Från och med 16 november blir ALLA platser på våra gruppträningspass bokningsbara. De 3 eller 2 dropin-platser som varit tidigare tas alltså bort.
 • Anpassade upplägg på alla pass där vi använder redskap
  Vi tar bort moment som innebär närkontakt med andra, och undviker så långt det går att dela redskap. Detta gäller passen: Box, Cirkelfys, Cirkelgym, HIT och Jympa station.
 • Vi erbjuder utomhusträning och onlineträning
  För dig som vill hålla igång men inte kan eller vill träna på våra anläggningar just nu fortsätter vi erbjuda pass utomhus och onlineträning.
 • Anpassat avstånd i gymmet
  Vi anpassar avståndet mellan maskinerna och utrustningen i gymmet. 
 • Seniorverksamheten, barnpassningen och Enkeljympan pausar
  Vi fortsätter att pausa träning för målgruppen seniorer (inklusive barnpassningen som primärt sköts av seniorer).

Med tanke på omständigheterna kan fler pass än vanligt komma att ställas in. Håll extra noga koll i bokningsappen eller i schemat på webben.

Fler åtgärder vi gör för att minska smittspridningen av Covid-19 hittar du här.

 

Är det mycket folk i lokalen?

Just nu ska vi hålla extra avstånd från våra medmotionärer. Därför kan det vara bra att kolla in våra besöksbarometrar

Friskis förhållningssätt till Corona

Uppdaterat 2020.11.18

Våra anläggningar är öppna
Vi fortsätter att hålla våra anläggningar öppna och vi gör allt vi kan för att skapa en säker träningsmiljö. Högre upp kan du läsa om vilka anpassningar vi gjort.

Håll avstånd och ta personligt ansvar
För att minska smittspridningen av coronaviruset tar vi hand om och hänsyn till varandra på anläggningen. Tänk på att hålla avståndet till andra medlemmar och de som jobbar i receptionen. Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer här, samt hur vi har anpassat träningen och vad du som medlem behöver tänka på längre ner på den här sidan.

Besöksbarometer
Just nu ska vi hålla lite extra avstånd från våra medmotionärer. Därför kan det vara bra att kolla in våra besöksbarometrar. På så sätt kan du planera din träning och välja tider då det är lite glesare i lokalerna.

Frysningar
Den pågående pandemin påverkar vår förenings ekonomi, både i år och nästa år. Vi ser framför oss en långvarig situation. För att föreningen ska ha en möjlighet att överleva denna extrema situation har föreningens styrelse beslutat att följa vårat medlemsvillkor när det gäller frysning av kort. Vi hoppas att ni har förståelse för detta eftersom det möjliggör att det finns en förening att komma tillbaka till. Men precis som alltid, kan du som har årskort fortfarande frysa ditt årskort i minst 2 månader och max 4 månader för en kostnad på 150kr. Läs mer om frysningsreglerna här. 

Frysning mot läkarintyg
Precis som alltid finns möjlighet att frysa sitt kort mot läkarintyg. Om du har ett giltigt intyg från din läkare, barnmorska eller sjukgymnast kan du frysa kortet kostnadsfritt. Intyget har brevhuvud eller stämpel samt namnteckning och namnförtydligande från utfärdaren. På intyget ska det tydligt stå angivet att du inte kan/har kunnat träna, med start- och slutdatum. Det ska förstås också innehålla ditt eget namn och personnummer. Intyget visar du hos oss när du åter kan träna igen så förlänger vi den tiden du var borta från träningen, dock max 6 månader.

Städrutiner
Vi har goda städrutiner och har utökat dem på alla anläggningar för att hålla bästa möjliga hygiennivå på anläggningarna. 

 • Vi gör fler städrundor dagligen, där vi bland annat torkar av maskiner och stretchmattor med mikrofibertrasa och ytdesinfektionsmedel.
 • Vi torkar dagligen av handtag, kranar, biljettkiosker, spolknappar samt tangentbord. 
 • Lock på papperskorgar har tagits bort/hängts undan. 

Vid förändrat läge

Vi följer utvecklingen och lyssnar på Folkhälsomyndigheten. Om vi ser anledning att komma med ytterligare rekommendationer så gör vi det. 

Brev från styrelsen angående frysning av kort 

Här kan du läsa senaste informationen från styrelsen angående frysning av kort. 2020-04-09

Kära medlem, vi är i stort behov av din hjälp!

Vi ber dig dig som medlem att läsa denna viktiga text på länken nedan.
Vi är i stort behov av din hjälp!

Onlineträning

För dig som vill hålla igång men inte kan eller vill träna på våra anläggningar just nu erbjuder vi gratis onlineträning för alla.

Det här behöver du göra!

 • Stanna hemma vid minsta symptom.
 • Håll avstånd till dina medmotionärer.
 • Tvätta alltid händerna före och efter din träning.
 • Torka alltid av all utrustning före och efter användning. Detta är ett krav. 
 • Vi uppmanar dig att inte vistas längre än 60 minuter på våra anläggningar.
 • Försök att träna på en annan tid än 15.00-19.00. Du kan kolla in vår besöksbarometer för att ha koll på när det är lite mindre folk på anläggningen. 
 • Duscha och byt om hemma. 
 • Hosta och nys i armvecket.

Du är Friskis ❤

Tillsammans är vi alla, medlemmar och ideella funktionärer, Friskis&Svettis. Vi har funnits och erbjudit rörelseglädje sedan 1978, vi finns här för dig nu under pandemin och vi vill fortsätta att finnas kvar för dig även efter krisen. Fortsätt att stötta din förening – tillsammans ska vi ta oss igenom detta!