Medlemskap och träningskort

Friskis&Svettis är en ideell medlemsförening ansluten till Riksidrottsförbundet. Medlemsavgiften
är 200 kr per kalenderår och betalas separat från träningskortet. Medlemskapet är personligt och kan
inte sägas upp/återbetalas under innevarande år.

Hälsotillstånd och olycksfall

Medlem eller besökare ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i
aktiviteter hos Friskis&Svettis. Som medlem är du försäkrad vid olycksfall under deltagande i
motionspass samt under resa direkt till och från motionspasset. Friskis&Svettis rekommenderar till
följd av ovanstående att varje medlem ser över sitt eget försäkringsskydd.

Nyckelkort

Alla medlemmar som har ett aktivt medlemskap plus gym- eller träningskort har tillgång till nyckelgym.
15-18 år krävs ett påskrivet intyg av förälder för att få tillgång till nyckelgym.
Nyckelgym är öppet sön-tors 05-23 och fre-lör 05-20.
Musiken stängs av 30 min innan larmet blir aktivt och då måste du vara ute ur våra lokaler.
Viktigt! Om du släpper in någon i Friskis nyckelgym med ditt kort, mister du ditt
aktivitetskort i 3 mån.

Avstängning eller uppsägning av medlemskap

Om du bryter mot våra regler har Friskis rätt att varna, stänga av dig för viss tid helt och med omedelbar verkan från
träning.

Ordning

 1. Du ska ha ett aktuell kontaktinformation i vårt medlemssystem. Vid ändring kontakta receptionen.
 2. Ditt träningskort är personligt och får inte användas för att släppa in någon annan i våra lokaler.
  Om du släpper in någon ej behörig på nyckelgym och det uppdagas vid kontroll eller på annat sätt så blir ditt kort spärrat i 3 månader.
 3. Du ansvarar själv för dina värdesaker.
 4. Nödutgångar får ej blockeras
 5. Om stölder, hot, trakasserier och all annan olaglig verksamhet förekommer på Friskis kommer det polisanmälas.
 6. Du måste lämna Friskis vid stängning eller på anmodan från Friskis personal.
 7. Om du utlöser ett larm och väktare tillkallas kommer du att krävas på den kostnad det innebär 

Trivsel

 1. Med utgångspunkt från diskrimineringsgrunderna (kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning) säkerställer vi på Friskis att vi inte exkluderar någon varken medvetet eller omedvetet. Detta gäller alla former av kränkningar eller nedsättande av andra i våra lokaler.
 2. När du vilar i gymmet låter du andra använda träningsutrustningen.
 3. Torka av träningsutrustningen med en trasa efter användning.
 4. Lägg tillbaka träningsredskapen efter användning.
 5. Använd handduk i bastun. Rakning i duschen är inte tillåten.
 6. Fotografering och filmning i Friskis lokaler får endast ske efter godkännande av ansvarig på Friskis. Är dokumenterandet för privat bruk är det tillåtet så länge ingen annan medlem tar illa upp eller kommer med i bild.
 7. I omklädningsrum är fotografering eller filmning inte tillåtet
 8. Ibland förekommer det personal av motsatta könet i omklädningsrummet. I dessa fall aviseras detta i förväg.
 9. Som medlem i Friskis Falkenberg avstår du från all form av doping. Kontroller förekommer.

Friskis Falkenberg verkar för prevention av doping
Friskis Falkenberg är en idrottsförening och därigenom anslutna till RF, Riksidrottsförbundet. Via RF har vi möjlighet att begära dopingtest.

 
Ovanstående regler gäller från januari 2018 tills vidare.