Det året du fyller 13 är du välkommen på alla gruppträningspass. 
Detta gäller även gymmet - OM du tränar tillsammans med förälder/vuxen. 
Se nedan vilket som gäller just dig!

När du har fyllt 15 år är du välkommen att träna på egen hand i gymmet och nyckelgym.

**Upp till 18 år så krävs underskrift av målsman, för nyckelkort

Vi rekommenderar att du får en instruktion av en av våra gyminstruktörer eftersom det är viktigt att du har rätt teknik vid träning så du inte skadar dig!

 

Ålder

Med vuxen

Utan Vuxen

Kort

10 – 13 år

Gruppträning utan redskap.
OBS! Ej spinning          
      

Nej

 

Juniorkort
6 månader

13 – 15 år

*Gymmet

All Gruppträning

15 – 18 år

 

-

All Gruppträning
Gymmet
Nyckelkort**

Ungdom
15-18 år

Fr.o.m
18 år

-

All Gruppträning
Gymmet
Nyckelkort

Student/Seniorkort
eller
Vuxenkort

* Från året man fyller 13 år

Av säkerhetsskäl får inga barn eller ungdomar under 13 år vistas i Gymmet