Frågor & svar om Coreflex

Varför lanserar Friskis Coreflex?

Vi tror mycket på att ha ett uppbyggande, "hållbarhetspass", i vårt träningsutbud i Friskis. Att träna stabilitet och rörlighet i samma pass, och ofta i en och samma övning/rörelse, stärker den funktionella träningsidén. Den idén finns i både Core och Flex men genom att slå ihop passen blir det ännu mer tydligt och utvecklade för deltagaren.

Vad händer med Flex och Flex soft?

Från och med vårsäsongen 2020 adderar vi in stabilitetsträning i flexpassen och byter benämning på passen till Coreflex respektive Coreflex soft. Flexträningens idéer med dynamisk rörlighetsträning,fokuserad känsla, att jobba med elasticitet och kontroll finns med i det nya passet. Du som gått på Flex, eller Flex soft, kommer känna igen mycket i passens upplägg och övningar.

Vad händer med Core och Core soft?

Målsättningen är att vi under några år av utveckling helt har integrerat coreträningen i det nya passet,Coreflex. Till stor del har vi gjort det redan nu. Du som gått på Core, eller Core soft, kommer känna igen en hel del del övningar från coreträningen när du går på Coreflex. Vissa föreningarna kommer fortsätta med “rena” Corepass ytterligare några säsonger. Andra föreningar övergår helt till att köra Coreflex nu från januari 2020. Vi kommer utvärdera passen kontinuerligt och successivt utveckla träningen.

Hur blir det med IntervallFlex?

IntervallFlex finns kvar. Passet kommer fortfarande att heta IntervallFlex eftersom"IntervallCoreflex" känns för långt att säga. Men rent tekniskt så används låtar från Coreflexpasset i den avslutande delen, precis som det har fungerat tidigare.

Vad är det som är så bra med Coreflex och Coreflex soft?

Att få träna grundträning, dvs stabilitet och rörlighet, är så bra - för så många. Här har vi nu ett pass, i två olika nivåer, som kan skapa bra förutsättningar för annan träning och en aktiv vardag.

Vad skiljer Coreflex och Coreflex soft?

I helhetsupplevelsen har softpasset bra med tid för varje övning, en ostressad känsla, det är enkelt att anpassa övningarna efter egen dagsform. Övningarna har en mjukare belastningsnivå för leder och muskler, jämfört med Coreflex. Till Coreflex är målgruppen “de som är igång med annan träning”. Här finns utrymmet att utmana rörlighet och stabilitet, vilket förutsätter viss grundträning i teknik och motivation.

Jag, som medlem, skulle vilja bidra med min synpunkter och reflektioner. Var gör jag det?

Välkommen med dina synpunkter! Börja gärna med att prata med ledaren på passet och framför dina tankar och reflektioner. Du kan också prata med den som är träningsansvarig eller verksamhetsledare i föreningen. De kommer vara delaktiga i den gemensamma träningsutveckling vi gör i Friskis och tar med dina synpunkter.