Fysisk aktivitet som behandlingsmetod, eller träning om vi ska kalla det för det, behöver få den status den förtjänar. Helena Tranquist

Verksamhetschef

Vi mår inte bra av att sitta stilla. Det finns många studier som visar det. Det finns också en mängd studier som bevisar att röra på sig regelbundet kan hålla oss friska och även bota många vanliga sjukdomstillstånd, både psykiska och fysiska. 

Fysisk aktivitet som behandlingsmetod, eller träning om vi ska kalla det för det, behöver få den status den förtjänar. För att den ska få det så krävs att vi, när det är relevant, verkligen använder fysisk aktivitet som behandlingsmetod och remitterar människor till det. Till aktiviteter som de tycker är rolig eller i alla fall hanterbar. Och följer upp hur det går. Och att träning på recept omfattas av högkostnadsskyddet. Precis som mediciner. Hur ska man annars bli övertygad om att det faktiskt kan göra samma eller bättre nytta? Ja, jag vet att det inte hjälper mot alla tillstånd. Men det har stor effekt på många av våra vanligaste folksjukdomar. Sjukdomar som skulle förebyggas, botas eller lindras. Det skulle minska både mänskligt lidande och på sikt sänka kostnaderna för sjukdom, vård och annat som följer i dess spår.

Oavsett om det handlar om friska personer eller om de som behöver träning som behandlingsmetod. Som ideell idrottsförening känns det bra att det vi gör ligger helt i linje med Idrottens strategi 2025, där en viktig ingrediens är det livslånga idrottandet. Och det har aldrig varit viktigare. Jag är glad att jag gillar att röra på mig, men jag blir ännu gladare när jag kan inspirera andra. Så låt oss hjälpas åt… på alla fronter. Låt träningen ta oss tillbaka till den livsstil vi är skapta för.

Helena Tranquist
Verksamhetschef Friskis&Svettis Örebro