Friskis Norrköping

På Friskis Norrköping håller vi öppet som vanligt och du är varmt välkommen till oss. Vi uppmanar till extra noggrann hygien och att du personligen tar ansvar för att följa myndigheternas rekommendationer. 

Uppdatering 2020.04.27

Måndagen den 4 maj startar vi vårt sommarschema. Lite tidigt kan tyckas men eftersom läget är som det är behövde vi ändå stuva om i schemat redan nu. Du hittar som vanligt aktuellt schema i webbokningen och appen. 

Uppdatering 2020.04.22

Håll ut och håll i! 

Vi uppmanar er nu att fortsatt följa de restriktioner och rekommendationer som finns från myndigheterna och från oss. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att bedriva vår verksamhet.  

Är du frisk och kan träna hos oss så påminner vi lite extra om följande punkter just nu. Utöver dessa följer du såklart de allmänna rekommendationerna. 

 • Var noga med att torka av maskiner och redskap före och efter användning
 • Håll avstånd till andra när du tränar. 
 • Om möjligt; byt om och duscha hemma. 

Uppdatering 2020.04.21

Vi ser kontinuerligt över beläggningen på våra anläggningar och på våra anläggningssidor kan du se hur beläggningen på våra gym ser ut vecka för vecka.  

Uppdatering 2020.04.06

Ytterligare åtgärder som gjorts är:

 • Våra bastur på anläggningarna är avstängda tillsvidare
 • Vi har ökat på utrymmet mellan våra konditionsmaskiner på gymmet i den mån det är möjligt. 

Uppdatering 2020.04.01

Vi gör och har gjort en rad anpassningar av vår verksamhet för att ta föreningen igenom denna situation. Nytt för idag är att vi behöver anpassa våra öppettider. Nedan har vi också sammanställt de förändringar vi hittills har genomfört. 

Tillfälligt ändrade öppettider

Med start 2 april gäller ändrade öppettider tills vidare. Detta gör att vi fortsatt erbjuder massor av träning men att vi inte kan vara på plats lika ofta.

Ditt träningskort laddar du enkelt online och det blir laddat direkt. 

Sammanställning av genomförda åtgärder

 • Precis som tidigare uppmanar vi våra medlemmar att inte träna om man är sjuk. Det är lika viktigt för den egna hälsan, som för omgivningen. 
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sina sociala kontakter för att inte smitta andra. 
 • Antalet platser på vår gruppträning har halverats för att aldrig överstiga 50. 
 • På gymmen säkerställer vi att det finns tillräckligt med yta för att trängsel ska kunna undvikas och för att man ska kunna hålla rimligt avstånd till varandra. 
 • Upplägget på våra redskapspass har justerats och hygienåtgärder är utökade. Pulsband är borttagna på Spin och IW.
 • Vissa pass har utgått i riktning med Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets rekommendationer. Till exempel Seniorklubben och våra familjepass. 
 • Träningsschemat ses över för att göras mer luftigt och på så sätt undvika att många möts i allmänna utrymmen. 
 • Mer träning utomhus samt digitalt. 
 • Vi rekommenderar våra besökare att duscha och byta om hemma i möjligaste mån. 

1/4 kom nya direktiv från Folkhälsomyndigheten som vi följer. 

Uppdatering 2020.03.27

14.12 Enligt den senaste presskonferensen angående Covid-19 förbjuds sammankomster med fler än 50 personer. Vi återkommer så snart vi kan med besked om hur vi förhåller oss till detta. 

Vi ber er vänligast att ha tålamod och invänta de besked som presenteras här. 

18.00  Idag meddelade Regeringen att de förbjuder alla allmänna sammankomster med mer än 50 personer. Beslutet träder i kraft på söndag 29/3.

Den 11 mars förbjöd regeringen sammankomster med mer än 500 personer. Folkhälsomyndighetens bedömer att det beslutet fick en god normgivande effekt. Men med en fortsatt smittspridning i samhället är det dags för en ny norm.

Lagmässigt är gym undantagna då det inte räknas som offentliga sammankomster. Nivån på 50 personer är lagd för att exempelvis idrottsföreningar ska kunna bedriva verksamhet.

Folkhälsomyndigheten räknar med att gränsen på 50 personer kommer att bli normgivande, Folkhälsomyndigheten kommer att komma med förtydligande riktlinjer (onsdag nästa vecka).

Tidigare har vi vidtagit åtgärder som säkrar att vi inte än 50 på vår gruppträning. Du kan läsa mer om våra åtgärder nedan. 

Uppdatering 2020.03.26

Vi är Friskis tillsammans!

Friskis Norrköping är en ideell medlemsorganisation som vi medlemmar äger tillsammans. De senaste veckorna har varit omtumlande för alla. Mycket av det som var självklart igår förändras snabbt till nästa dag. Vi är många som prövas med anledning av spridningen av coronaviruset, det gäller föreningar och företag såväl som privatpersoner. I föreningen måste vi tänka till så att vi följer våra riktlinjer på bästa sätt.

Coronaviruset berör alla medlemmar och vi anpassar verksamheten på bästa sätt och jobbar även hårt för att kunna fortsätta erbjuda träning även när vi kommer dit, till andra sidan av den här krisen. Vi hoppas att du som medlem har tålamod och förståelse för de beslut och anpassningar vi måste genomföra. Friskis har hela tiden utgått från de direktiv som kommer från myndigheterna, och det fortsätter vi att göra. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi har som mål att fortsätta hålla våra anläggningar öppna och erbjuda träning.

Frysningar

Nu har det gått ett par veckor och även om situationen kan ändras snabbt så kan vi konstatera att detta kommer att pågå ett bra tag framöver. Vi får frågor om möjligheten att frysa sitt kort tills rådande situation har blåst över. Till en början valde vi att frysa kort till den 27/3 för att få tid att inhämta information från myndigheterna och skapa oss en mer samlad bild över situationen. Vi ser att denna kris kommer påverka föreningen ekonomi mycket negativt. Därför har föreningens styrelse tagit beslut att föreningen inte kommer att frysa kort framöver. Rent krasst handlar det om att ha en förening att komma tillbaka till och vi hoppas såklart att ni vill fortsätta komma tillbaka till oss. 

Frysning mot läkarintyg

Precis som alltid finns möjligheten att frysa sitt kort mot läkarintyg. Har du en sjukdom eller skada som hindrar dig från att träna så pausar vi ditt kort under den period som läkarintyget avser.

Ta hand om dig och fortsätt röra på dig. Det får dig att må bra!
Tillsammans klarar vi detta!

Uppdatering 2020.03.24

Idag kom ny information från Folkhälsomyndigheten riktad till träningsanläggningar. Bland annat ges följande rekommendationer: 

"Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning."

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa informationen i sin helhet. 

Uppdatering 2020.03.18

I enlighet med Folkhälsomyndighetens riskanalys och rekommendationer genomför vi nu följande åtgärder i verksamheten:

 • Går på Folkhälsomyndighetens rekommendation om att du som är 70+ bör begränsa dina nära kontakter samt undvika att vistas i lokaler med många personer. 
 • All barnverksamhet pausas
 • Passet Enkeljympa pausas
 • Boxpass pausas och på Cirkelfys, Cirkelgym och HIT anpassar vi upplägg på passet samt inför utökade hygienåtgärder under passen. 

Uppdatering 2020.03.16

F&S tar ansvar genom att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer och Regeringens beslut. Friskis&Svettis har en hög beredskap och följer utvecklingen i stort,  i nuläget kommer vi fortsatt hålla våra träningsanläggningar öppna, vårt ställningstagande kan ändras om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

 • Vi har utökat de redan höga rengöringsinsatserna på anläggningarna.
 • Vi har begränsat antalet platser på våra gruppträningspass. 

Uppdatering 2020.03.12

 • Tvätta händerna före och efter ditt träningspass
 • Använd trasor ofta och mycket. Torka av maskiner och redskap efter användning. Detta gäller både på gym och pass. 
 • Håll koll på schemat och hemsidan för att ha koll på aktuellt schema och läget på våra events. 
 • Vill du frysa ditt kort kontaktar du oss via mail till info@nrk.friskissvettis.se med namn och födelsedata (ååmmdd) så fryser vi ditt kort till den 27 mars i väntan på vidare beslut.

 

Hur förhåller sig Friskis till rådande situation?

Friskis&Svettis förhållningssätt har hela tiden varit att följa myndigheternas rekommendationer och att tillgängliggöra träning i möjligaste mån.

– Så långt det är möjligt ska vi erbjuda träning på anläggning men också ge alternativ till de som av olika skäl inte kan, eller vill, träna med andra människor just nu. Det gäller inte minst för medlemmar som tillhör riskgrupperna. Vi anpassar vårt utbud efter myndigheternas rekommendationer, många föreningar utökar sin uteverksamhet och vi erbjuder successivt mer digital träning, säger Susanne Jidesten, generalsekreterare Friskis&Svettis.

Friskis följer myndigheternas direktiv

Friskis verksamhet följer de direktiv som kommer från myndigheterna. Varje lokal Friskis-förening fattar egna beslut anpassade efter storlek på förening och geografisk placering. Det handlar också om respekt för och att vi värnar de ideella funktionärerna - som utgör kärnan i vår verksamhet - medlemmarna och anställda medarbetare. Konkret kan det betyda det att verksamheten i enskilda föreningar kan minska eller stängas lokalt vissa dagar eller tider.

– Vi är en medlemsorganisation och vi hoppas att våra medlemmar har tålamod och vill stanna hos oss även nu när tiderna är turbulenta, säger Susanne Jidesten.

Vid minsta symptom - stanna hemma

Friskis har både mycket stora föreningar med flera anläggningar och mindre föreningar som hyr in sig i kommunala hallar. Städningen har, som vi berättat tidigare, utökats.

– Coronaviruset berör alla våra medlemmar och Friskis anpassar verksamheten därefter, precis som även medlemmarna bör göra. Jag kan inte nog betona vikten av att inte gå och träna tillsammans med andra när man känner minsta symptom. Det är lika viktigt för den egna hälsan, som för omgivningens hälsa, säger Susanne Jidesten.

Allmänna riktlinjer

För att hålla virussjukdomar borta generellt rekommenderas:

1. Tvätta händerna ofta och noggrant och peta dig inte i ansiktet.

2. Hosta och nysa i armvecket.

3. Var extra noga med att rengöra maskiner och redskap efter dig.

4. Om du känner dig krasslig, gå hem och ta hand om dig.

Redo att agera snabbt

Friskis har fortsatt hög beredskap för att snabbt kunna anpassa verksamheten till nya direktiv från Folkhälsomyndigheten och Regeringen. Om läget skulle ändras och det kommer särskilda rekommendationer så återkommer vi med information om det här på hemsidan.