Anpassningar efter ytterligare restriktioner:

 • Vi stänger bastu och dusch, omklädningsrum hålls öppna för att du ska kunna hänga av dig ytterplagg.
 • Vi minskar på våra sociala ytor så som soffgrupper, bänkar och sittplatser för att tydligare att du kommer till oss, tränar och går hem.
 • Vi har ändrat starttid på några av våra pass för att minska antalet personer som passerar in och ut vid samma tid, se bokningen.
 • Alla fortsätter vara noga med att torka redskap efter användning.
 • Vi fortsätter trycka på vikten av handhygien och att endast träna när du är frisk.
 • Alla fortsätter hålla avstånd, även på vår anläggning!

Det här fortsätter vi att göra hos oss:

 • Vi minskar maxantalet deltagare per pass för att ge bättre utrymme för varje individ.
 • Vissa pass där vi delar eller byter redskap som i Cirkelfys, Cirkelgym, HIT och Jympa station erbjuder vi numera i anpassad form. Vi arbetar med färre eller helt utan redskap eller med mer ställtid för att hinna torka av.
 • Vi fortsätter med våra redan höga rengöringsinsatser.
 • Vi fortsätter att informera, böna och be alla att torka av maskiner och redskap efter sig samt att tvätta händerna ofta.
 • Vårt schema fortgår i stort sett som vanligt men utbudet anpassas efter verksamhetens behov och antal besökare, det kan också bli snabba ändringar ibland. Håll dig uppdaterad via vår app eller vår hemsida.

Pass kan komma att ställas in, vi råder dig därför att hålla koll i bokningsappen eller på bokningen via hemsidan för aktuellt schema. På Riksorganisationens Instragram (@friskissvettis) läggs det ut träningstips och inspiration för dig som vill hitta alternativ träning.

Vi på Friskis är många och tillsammans. Anpassning med anledning av covid-19 har blivit en del av allas vardag. Det gäller att vi håller fast vid de restriktioner och rekommendationer som finns och att vi alla tar vårt ansvar! Vi visar varandra extra hänsyn och hjälps åt.

Med anledning av skärpta allmänna råd från Folkhälsomyndigheten uppdaterar vi våra rutiner och anpassningar ytterligare. Vi vill att du ska kunna fortsätta träna om du är frisk. Vi har redan anpassat vår verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och nu gör vi ytterligare anpassningar.

Det är ALLAS ansvar att förhindra smittspridningen så vi ber om din hjälp med det genom att följa våra rekommendationer när du är hos oss eller vill komma till oss och träna. Vi håller våra rekommendationer uppdaterade och synliga på vår hemsida och på vår anläggning.

Friskis&Svettis förhållningssätt har hela tiden varit att ta ansvar i den speciellt situation som råder, att följa myndigheternas rekommendationer och beslut och att tillgängliggöra träning på ett säkert sätt genom olika alternativ inne, ute och digitalt. Vi följer utvecklingen noga och håller oss uppdaterade med vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar samt vad för åtgärder vår Riksorganisation anser vi föreningar skall vidta. 

Generella råd från Folkhälsomyndigheten till dig som tränar:

Du som är sjuk, även med milda symptom, ska inte delta i aktiviteter. Stanna hemma tills du är helt frisk och ytterligare två dagar. Då smittar du ingen annan.

Om du känner dig hängig så håll dig hemma. Då ska du ju ändå inte träna, eller hur? För att hålla virussjukdomar borta rekommenderas generellt:

 1. Om du insjuknar under en idrottsaktivitet ska du gå hem direkt.
 2. Håll ett avstånd till andra människor på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler.
 3. Om möjligt, byt om hemma före och efter aktiviteter.
 4. Torka av utrustning som används av flera efter användning, exempelvis gymutrustning. Torka av med desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel.
 5. Tvätta händerna noga med tvål och vatten. Handsprit är ett alternativ om du inte har tillgång till vatten. Se till att handspriten innehåller minst 60% alkohol.
 6. Dela inte vattenflaskor eller liknande som kan överföra saliv. 

Här hittar du Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Frågor och svar om Corona hos Folkhälsomyndigheten.

Mer om Friskis&Svettis förhållningssätt till covid-19 via riksorganisationen.

Tillsammans kan vi minska smittspridningen