• Frisk luft
  • Vyer
  • Samvaro

På gång med PåTur

Kontakta oss

Har du några funderingar, önskemål eller förslag på någon tur som du skulle vilja se i framtiden, är du välkommen att kontakta oss

Clary Bergqvist 0703-49 60 12
Rolf Hansson 040-92 06 05
Aniko Wolf 0704-12 64 05
Tommy Koronen  040-15 05 42
Ingvar Andersson 0705-30 76 46
Per Nothagen 040-49 51 96

 

Kontakt
påturlogga