Friskis Jönköpings verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi ska i miljöfrågor vara en förebild för våra medlemmar samt andra träningsanläggningar inom och utanför Friskis och aktivt främja en hållbar utveckling. Med tanke på att vi representerar väldigt många människor, ca 11% av kommunens befolkning, känner vi också ett behov och ansvar att vara en hållbar förening och att vara socialt ansvarstagande. Genom vårt agerande påverkar vi många människors medvetenhet och inställning. Vi är en idrottsförening med träning, men vi är också mer än träning. Sedan 2009 är vi miljödiplomerade.

Den för miljön största, mest betydande och konkreta delen i arbetet med miljöfrågor var installationen av solceller. En anläggning på 6,5 kW för solceller på taket i City invigdes av Landshövdingen och Friskis Generalsekreterare i februari 2013. Anläggningen beräknas producera ca 6,500 kWh per år, vilket gör att vi räknar med att undvika 4,6 ton koldioxidutsläpp. Glädjande nog hade vi redan efter ett halvår producerat 5,6 kWh och sparat ca 4 ton koldioxid.

 

Miljöpolicy

Friskis&Svettis Jönköpings verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Friskis&Svettis Jönköping ska vara en förebild för sina medlemmar samt andra träningsanläggningar i miljöfrågor och aktivt främja en hållbar utveckling.
 
Med ovanstående som bakgrund ska Friskis&Svettis Jönköping

  • sträva efter att före¬bygga eller minska sin samlade miljöbelastning genom ett systematiskt miljöarbete.
  • fortlöpande förbättra sitt miljöarbete och låta detta utvärderas årligen genom en miljödiplomering.
  • präglas av miljömedvetenhet i all sin verksamhet. Det innebär att i alla beslut ska miljöhänsyn vägas in.
  • sträva efter att påverka sin omvärld i riktning mot ökad miljöanpassning.
  • följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som anläggningen berörs av.
  • ha en inköpspolicy som beaktar miljöhänsyn.
  • tillvarata medarbetarnas och medlemmarnas engagemang och medvetenhet i miljöfrågor.

Ulrika Paulsson, miljöansvarig på Friskis Jönköping, ulrika@jonkoping.friskissvettis.se