Om F&S Torsby

Friskis&Svettis Torsby är en ideell förening och har idag ca 100 medlemmar och ca 12 funktionärer. Föreningen har en styrelse som möts 5-6 ggr/termin och funktionärer bestående av ledare och värdar som har regelbundna träffar.

De senaste åren har föreningen erbjudit 3-4 jympapass/vecka med olika intensitet. På sommaren anordnas utejympa vilket är mycket uppskattat av både Torsbybor och turister.

Ledare 2021/2022

Anna Tyrén (verksamhetsledare), Jympa soft / bas / medel
Madelene Josefsson, Jympa bas / medel
Charlotte Holmberg, Jympa soft / bas / medel 
Karolin Frykelid, Jympa bas / medel (vilande)
Petra Johansson, Jympa bas 

 

Värdar 2021/2022

Sophie Linder, Värdansvarig
Carina Gerdin
Ingbritt Boåsen
Claudia Spintig

 

Styrelse 2021/2022

Anna Tyrén, ordförande
Charlotte Holmberg, sekreterare
Madelene Josefsson, kassör
Petra Johansson, ledamot
Sophie Linder, ledamot och vice ordförande
Karolin Frykelid, ledamot


Valberedning
Vakant 

Revisor
Lars Blomkvist

Revisorssuppleant
Eva Ericsson

 

Årsmöteshandlingar & Stadgar

Verksamhetsplan 2021 F&S Torsby

Verksamhetsberättelse 2020

Reviderade Stadgar

Stadgar Friskis F&S Torsby