Om F&S Torsby

Friskis&Svettis Torsby är en ideell förening och har idag ungefär 59 medlemmar och cirka 10 funktionärer. Föreningen har en styrelse som möts 5-6 ggr/termin och funktionärer bestående av ledare och värdar som har regelbundna träffar.

De senaste åren har föreningen erbjudit 2-4 jympapass/vecka med olika intensitet. På sommaren anordnas utejympa vilket är mycket uppskattat av både Torsbybor och turister.

Ledare 2022

Anna Tyrén (verksamhetsledare), Jympa
Petra Johansson, Jympa  
Madelene Josefsson, Jympa (vilande)
Charlotte Holmberg, Jympa (vilande) 
Karolin Frykelid, Jympa (vilande)

 

Värdar 2022

Sophie Linder, Värdansvarig
Carina Gerdin
Ingbritt Boåsen (vilande)
Claudia Spintig

 

Styrelse 2022/2023

Anna Tyrén, ordförande
Linnéa Berntsson, sekreterare
Sophie Linder, kassör
Petra Johansson, ledamot
Solo Olsson,  vice ordförande
Lars Olsson, ledamot
Anneli Jakobsson, suppleant

Valberedning
Vakant 

Revisor
Claudia Spintig

Revisorssuppleant
Charlotte Holmberg

 

Årsmöteshandlingar & Stadgar

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

Årsmötesprotokoll 2022

Reviderade Stadgar

Stadgar Friskis F&S Torsby