Om F&S Torsby

Friskis&Svettis Torsby är en ideell förening och har idag ungefär 50 medlemmar och cirka 6 funktionärer. Föreningen har en styrelse som möts 5 - 6 gånger per termin samt funktionärer bestående av ledare och värdar som har regelbundna träffar.

De senaste åren har föreningen erbjudit tre pass per vecka, med olika intensitet. På sommaren anordnas utejympa vilket är mycket uppskattat av både Torsbybor och turister.

Ledare 

Anna Tyrén (verksamhetsledare)
Madelene Josefsson

Värdar

Maria Andersson
Sophie Linder

Styrelse

Kristina Svensson-Pettersson, ordförande
Sophie Linder, sekreterare
Madelene Josefsson, kassör och vice ordförande
Anna Tyrén, ledamot
Maria Andersson, ledamot
Camilla Eriksson, ledamot

Jonas Pettersson, suppleant
Sara Sjögren, suppleant


Valberedning
Vakant 

Revisor
Claudia Spintig

Revisorssuppleant
Charlotte Holmberg

 

Årsmöteshandlingar och stadgar

Årsmötesprotokoll 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023 

Stadgar IF Friskis&Svettis Torsby - reviderade 2023