• Frisk luft
  • Frihet
  • Väderöverraskning

Från i början av juni till i slutet av augusti flyttar vi ut och bjuder på Jympa Soft, Bas, Medel och Dans varje måndag och torsdag kl. 18:30-19:30 på Sjöslätten i Bergkvara (vid Dalskär). Vid dåligt väder flyttar vi in i Bergkvara gymnastiksal (vid Bergkvara skola) och startar då kl. 18:45 istället. Medtag eget liggunderlag. Passen är gratis och alla är välkomna att vara med!