PRISLISTA 2023

Terminskort 1000 kr
10-kort 550 kr
Engångsbiljett medlem
75 kr
Engångsbiljett ej medlem 100 kr
 Vattenjympa/fys < 20 år 400 kr

SE HIT! Barn och ungdomar tom året man fyller 20 tränar mot enbart medlemsavgift. Gäller dock ej på vattenjympa/vattenfys.

Friskvårdsbidrag/avtal 

Tomelilla kommun via Wellnet 

Du har möjlighet att använda ditt friskvårdsbidrag mot ett terminskort. Terminskort kostar 950 kr. Idagsläget har du som anställt i Tomelilla Kommun 1500 kr/år i friskvårdsbidrag. Köper du 2 terminskort betalar du överskjutande del till Wellnet som i sin tur betalar oss. Medlemsavgift tillkommer om du inte redan är medlem hos oss.

Ystad kommun 

Du får träna hos oss 2 ggr per vecka. Ordna en förbindelsehandling från din arbetsgivare och lämna till oss. Därefter fakturerar vi kommun. 

Sjöbo kommun

Du som är anställd i Sjöbo kommun 50 kr i rabatt på våra kort; terminskort eller 10-kort. Räkna av vid betalning av ditt kort. Medlemsavgift tillkommer om du inte redan är medlem hos oss.