Kontaktpersoner

 

Verksamhetsledare
Jessica Karlsson
akarlsson@telia.com

 

Ordförande
Åsa Falchenberg
asafalchenberg@gmail.com

 

 Ledaransvarig
Cathrin Sjöblom
cathrin.sjoblom@gmail.com

 

 

Värdansvarig
Amanda Larsson
amanda.larsson@evry.com