Friskis Skövde

Friskis Skövde har runt 2500 medlemmar och 100 ideella funkisar. Det är människorna som är Friskis&Svettis. Föreningens funktionärer gör sina aktiviteter i föreningen helt ideellt dvs utan att få någon ekonomisk ersättning för de många timmar som de lägger ner. Det finns många olika roller och uppdrag i föreningen vi har våra ledare, tränare och värdar men också våra förtroendevalda så som styrelse, revisorer och valberedning. Drivkraften i det ideella engagemanget ligger i träningsglädjen och lusten av att dela med sig av den känslan.