Antidoping arbetet på Friskis Skövde

Dopningsfritt Skaraborg

Sedan sommaren 2013 har dopningsfritt Skövde vuxit sig över stadsgränsen och samarbetet omfattar nu hela skaraborg läs mer här på Dopningsfritt Skaraborgs hemsida. Flertalet gymarenor inom Skaraborg samverkar för dopningsfri träning. I Skövde har kommunen erbjudit testmöjlighet genom  kommunens alkohol och narkotikaenhet utan kostnad för Skövdes gym inom samarbetet. Om den som tränar på en av anläggningarna vägrar göra dopningstest eller testar positivt så avstängs de ifrån träning på det stället samt samtliga övriga i samarbetet ingående gym.

Motionär som tränar på Friskis&Svettis i Skövde förväntas:

Att fullständigt avhålla sig från bruk av förbjudna dopingpreparat upptagna i Riksidrottsförbundets senaste utgivna lista om ej medicinskt syfte föreligger.

Att ställa sig till förfogande för dopingtest vid kallelse.

Att vid vägran av dopingtest eller vid fällande dom automatiskt avstängas från medlemsskap samt samtliga aktiviteter utan ersättning/återbetalning av erlagda avgifter. Det är upp till Friskis&Svettis Skövde att bedöma längd på avstängning.

Att verka för att de befintliga reglerna är kända och efterlevs av övriga medlemmar i föreningen.

Om du ser eller hör någonting som du vill berätta, eller om du är orolig för en vän så hör av dig till föreningens verksamhetschef som du når på tel: 0500-27 27 77, mobil: 070-106 27 77.

PS I kontakten med oss så får du vara anonym om det är viktigt för dig.