Friskis&Svettis Sandviken

Våren 2016 erbjöd Friskis&Svettis Gävle två pass per vecka i Sandviken. Ledarna Kia Höök och Anna Wilund Nordlund stod för passen. Intresset väcktes hos några fler Sandvikenbor och den 31 maj 2016 kunde en styrelse för nybildade IF Friskis&Svettis Sandviken konstitueras. Den första styrelsen bestod av ledamöterna Anders Asplund, Marie Eriksson, Kia Höök, Therese Pedersen och ordförande Anna Wilund Nordlund.

Hösten 2016 drog så träningen igång under Friskis Sandvikens flagg.