Schema

Du hittar alltid aktuellt schema här på webben eller i appen Friskis&Svettis Riks.

Här kan du hämta en schemaöversikt som PDF.

Träning för just dig