Allt om abonnemang med bindningstid

Med abonnemang delar du upp kostnaden för ditt träningskort per månad via autogiro. Du behöver inte tänka på att förnya ditt kort eftersom det sker automatiskt tills du säger upp avtalet.

Så fungerar abonnemang

 • Du tecknar dig för 12 månader (bindningstid). Efter bindningstiden löper avtalet på tills du säger upp det. Observera att makulering av autogiromedgivandet via din bank ej gäller som uppsägning.
 • Aktuellt belopp dras den 28:e varje månad från det konto du uppgett.
 • Du måste ha fyllt 18 år och ha svenskt personnummer för att kunna teckna abonnemang. Om du är under 18 år måste målsman teckna abonnemanget åt dig.
 • Så länge du inte säger upp ditt kort har du prisgaranti och är skyddad mot eventuella prishöjningar. (Studerandepris undantaget då det styrs av giltighetstiden för studentlegitimation.)

Så skaffar du abonnemang

 • Berätta att du vill betala via autogiro när du köper ditt träningskort på anläggningen eller välj abonnemang när köper ditt kort på webben.
 • Kontot som du uppger behöver vara ett personkonto eller transaktionskonto. Det går inte att ansluta ett företagskonto, sparkonto eller plusgiro till dina autogirobetalningar.
 • Du betalar nuvarande års medlemsavgift och en kontantinsats direkt.
 • Storleken på kontantinsatsen beror på när betalningen via autogiro ska börja och är maximalt på 500 kr.
 • Ditt träningskort börjar gälla direkt. Har du köpt kortet på webben hämtar du ut det på din anläggning.

Din medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas separat och gäller per kalenderår. Den tillkommer på samtliga träningskort, även när du betalar via autogiro. Avgiften betalar du i samband med att du köper ditt kort och därefter som tillägg till din dragning i december varje år.

Byte av kontonummer

Vill du byta kontonummer för autogirobetalningen?

 • Prata med receptionen på anläggningen så hjälper vi dig att byta.

Säga upp eller frysa abonnemang

Du kan säga upp ditt abonnemang i receptionen på anläggningen.

Du som inte kan träna på grund av skada eller sjukdom kan frysa ditt kort kostnadsfritt. Du måste uppvisa ett läkarintyg som specificerar den period som träningskortet inte kan komma att nyttjas.

Bindningstid

Bindningstiden för abonnemang är 12 månader. Om du säger upp det innan bindningstiden gått ut genomförs de återstående dragningarna månadsvis via autogiro alternativt via slutfaktura.

Uppsägningstid

Om elva eller fler månadsbetalningar genomförts har du en uppsägningstid på en månad, räknat från datumet då uppsägningen kommer in. Då sker en dragning samma månad som uppsägning kommer in. Om uppsägningen görs under december betalar du medlemsavgift även för kommande år. Obs! Tänk på att inte makulera ditt elektroniska autogiromedgivande på din bank hos förrän sista betalningen har genomförts.

Vid uteblivna betalningar eller dopning

Vi på F&S Norrköping har rätt att säga upp abonnemangsavtal med medlemmar som vid upprepade tillfällen missköter de månatliga betalningarna, vägrar dopingtest eller är skyldig till doping.

Allt om obundet abonnemang

Med obundet abonnemang delar du upp kostnaden för ditt träningskort per månad och kan när som helst säga upp det med 1 månaders uppsägningstid. Du behöver inte tänka på att förnya ditt kort eftersom det sker automatiskt tills du säger upp avtalet.

Så här fungerar obundet abonnemang

 • Abonnemanget löper på tills du säger upp det. Uppsägningstiden är 1 månader.
 • Aktuellt belopp dras den 28:e varje månad från det konto du uppgett.
 • Du måste ha fyllt 18 år och ha svenskt personnummer för att kunna teckna abonnemang. Om du är under 18 år måste målsman teckna abonnemanget åt dig.
 • Så länge du inte säger upp ditt kort har du prisgaranti och är skyddad mot eventuella prishöjningar. (Studerandepris undantaget då det styrs av giltighetstiden för studentlegitimation.)

Så här skaffar du obundet abonnemang

 • Berätta att du vill betala via autogiro när du köper ditt träningskort på anläggningen eller välj abonnemang när köper ditt kort på webben.
 • Kontot som du uppger behöver vara ett personkonto eller transaktionskonto. Det går inte att ansluta ett företagskonto, sparkonto eller plusgiro till dina autogirobetalningar.
 • Du betalar nuvarande års medlemsavgift och en kontantinsats direkt.
 • Storleken på kontantinsatsen beror på när betalningen ska börja och är maximalt på 500 kr.
 • Ditt träningskort börjar gälla direkt. Har du köpt kortet på webben hämtar du ut det på din anläggning om du är ny medlem.

Din medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas separat och gäller per kalenderår. Den tillkommer på samtliga träningskort. Avgiften betalar du i samband med att du köper ditt kort och därefter som tillägg till din dragning i december varje år.

Byte av kontonummer

Vill du byta kontonummer för betalningen? 

 • Prata med receptionen på anläggningen så hjälper vi dig att byta på plats.

Säga upp eller frysa abonnemang

Du kan säga upp ditt abonnemang i receptionen på anläggningen.

Du som inte kan träna på grund av skada eller sjukdom kan frysa ditt kort kostnadsfritt. Du måste uppvisa ett läkarintyg som specificerar den period som träningskortet inte kan komma att nyttjas.

Uppsägningstid

Du har en månads uppsägningstid, räknat från datumet då uppsägningen kommer in. Då sker en dragning samma månad som uppsägning kommer in. Om uppsägningen görs under december betalar du medlemsavgift även för kommande år. Obs! Tänk på att inte makulera ditt elektroniska autogiromedgivande på din bank hos förrän sista betalningen har genomförts.

Vid uteblivna betalningar eller dopning

Vi på F&S Norrköping har rätt att säga upp abonnemangsavtal med medlemmar som vid upprepade tillfällen missköter de månatliga betalningarna, vägrar dopingtest eller är skyldig till doping.