Friskis&Svettis Lomma

Friskis&Svettis Lomma är en ideell idrottsförening som bildades 1987. Lomma och Burlöv är två kommuner vid kusten nära Malmö, Lund och Kävlinge. Vi är idag en av 111 st (2013) lokala Friskis&Svettis-föreningar i Sverige och 39 st i övriga världen som tillsammans har 521 628 medlemmar (en halv miljon!).

Hösten 2009 tog vi ett stort steg framåt då vi öppnade en egen lokal FRISKISHUSET i Lomma. Friskishuset med sina 1.500 kvm är basen i vår verksamhet. Friskishuset rymmer två rejäla jympahallar, ett stort och fräscht gym (350 kvm), spinningsal, reception, kansli samt lokaler för kompletterande verksamheter, bl.a. fotvård, sjukgymnastik och massage.

Tack vare Friskishuset utökades verksamheten kraftigt genom att vi kunde erbjuda gym och spinning utöver vår alltid uppskattade jympa och jogging. Fler varianter av jympa blev samtidigt möjliga att erbjuda. Friskishuset kompletteras fortsatt av verksamhet lokalt i Alnarp, Arlöv, Bjärred och Åkarp.

I januari 2020 tog vi ytterligare ett steg framåt då vi flyttade in i ett nybyggt hus. Det nya Friskishuset rymmer tre rejäla salar, en spinningsal, ett stort cirkelgym och ett stort gym. I direkt anslutning till huset finns det en träningsyta med konstgräs, Rastgården.

Varje lokal F&S-förening ansvarar för sin egen ekonomi. Verksamheten finansieras av medlems- och träningsavgifter. Eventuellt överskott går alltid tillbaka till verksamheten.

Vår förening byggs upp av våra medlemmar och funktionärer. Det ideella engagemanget är Friskis&Svettis-rörelsens främsta framgångsfaktor.

Alla våra ledare och tränare är utbildade och diplomerade (licensierade) via Friskis&Svettis Riks. Det garanterar att kvaliteten på vårt träningsutbud lever upp till F&S höga krav.

Inspiration