Styrelsen för Friskis 2023
Friskis Riks styrelse 2023