De nya priserna/korten gäller från och med 1 januari 2024

Våra träningskort 

Allkort - gäller all träning. 

Allkort dag - gäller all träning mån-söndag  incheckning fram till15:00

Gymkort - gäller träning på gymmet.

Gruppkort - gäller träning på alla gruppass.

Vuxen - från det året du fyller 20 år

12 mån Avb. 12 mån* 6 mån 4 mån    1 mån

Allkort  3700 kr         329 kr   2300 kr 2100 kr 450 kr
Allkort dag 3050 kr  275 kr       2050 kr 1650 kr
Gymkort 3350 kr  299 kr 2100 kr 1900 kr
Gruppkort      3350 kr 299 kr 2100 kr 1900 kr

Senior - gäller från det året du fyller 65 eller mot uppvisande av pensionärsintyg

                12 mån Avb. 12 mån*  6 mån 4 mån  1 mån

Allkort  3050 kr 275 kr                1800 kr        1600 kr 400 kr
Allkort dag 2550 kr 233 kr 1500 kr 1350 kr
Gymkort   2750 kr    249 kr        1600 kr 1400 kr
Gruppkort  2750 kr      249 kr 1600 kr 1400 kr

 

Student - gäller för dig som studerar och innehar Mecenat- eller Studentkort

12 mån Avb. 12 mån* 6 mån 4 mån 1 mån
Allkort  3050 kr 275 kr 1800 kr 1600 kr     400 kr
Allkort dag 2550 kr 233 kr 1500 kr 1350 kr
Gymkort 2750 kr 249 kr 1600 kr 1400 kr
Gruppkort      2750 kr 249 kr 1600 kr 1400 kr

 

 

Barn & ungdom

12 mån  Avb. 12 mån* 6 mån 4 mån 
Allkort barn                                                     400 kr
Allkort ung   1650 kr      158 kr   1300 kr 950 kr
Allkort ungdom  2300  kr         212 kr            1400 kr     1000 kr

Barn - gäller från det år du fyller 7 till det året du fyller 9
Ung - gäller från det året du fyller 10 till det året du fyller 14
Ungdom - gäller från det året du fyller 15 till det året du fyller 19

 

Personlig Träning 

Oavsett om du är ny, van, äldre, yngre, ringrostig eller övertänd, kan våra personliga tränare möta dig där du är just nu. Du får hjälp att staka ut en väg och bli peppad och stöttad mot dina mål, stora som små.

Övriga kort & avgifter

 

Familjefys från 3 år tillsammans med en vuxen (behöver ej vara medlem)

       - 200 kr / termin. Medlemskap tillkommer 

Juniorfys från 6 år utan vuxen

      - 200 kr/ termin. Medlemskap tillkommer 

 

Klippkort 12 ggr

Gäller alla aktiviteter och är giltigt i 12 månader.

- Vuxen - 850 kr  Medlemskap tillkommer

- Senior, student & ungdom - 650 kr Medlemskap tillkommer

 

FaR 3 månader - 1000 kr

Fysisk aktivitet på recept, gäller som ett Allkort. Recept ska uppvisas. Medlemskap tillkommer

 

Engångsbiljett

- Under 15 år - 60 kr. Gäller till det år du fyller 14.

  - Från 15 år - 125 kr. Gäller från det år du fyller 15.

- Friskis - 75 kr. Gäller dig med aktivt träningskort från annan F&S-förening.

- Medlem - 75 kr. Gäller dig med aktivt träningskort som vill prova på annan aktivitet.

 

Frysa kort - 200 kr

Gällande from 2020-11-01 och tillsvidare


I vissa situationer har du möjlighet att frysa ditt 12-månaders träningskort och förlänga giltighetstiden. Det gäller vid skada, sjukdom, arbete eller studier på annan ort.

Det går ej att göra retroaktivt eller i förväg och startar i samband med betalning av administrativ avgift 200 kr. Frysning kan ske i högst 2 månader per kort och 12-månaders period mot uppvisning av läkarintyg eller annat relevant intyg. Vid uppvisande av intyg från läkare/sjukgymnast/barnmorska är det kostnadsfritt.

 

Borttappat kort - 100 kr

Vid förlust av ditt träningskort debiteras du för ett ersättningskort.

 

 

* Avbetalning 12 mån

Avbetalning kan göras måndag till fredag 08:00-20:00 i receptionen. Avbetalningen sker genom kredithanterarna. Du som söker måste vara över 18 år och inneha svenskt personnummer samt ha med dig legitimation och bankuppgifter. Kredithanterarna tar 20 kr/månad i serviceavgift som ingår i ovanstående summor, väljer du att betala via faktura tillkommer 15 kr/månad.