Välkommen till Friskis&Svettis Laholm

Vår Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är ett styrdokument för funktionärer i föreningen och är tillgänglig för alla medlemmar.

Den ska fungera som vägvisare i föreningens arbete och vila på den idé, de värderingar och de styrande dokument som Friskis&Svettis står för.

Du kan läsa hela vår verksamhetsplan här.

 

Styrelse:

Ordförande: Ingrid Johansson

Ledamöter styrelsen:

Claés Laheus, Stefan Svensson, Jenny Ridderberg, Tina L Bengtsson, Ursula Klang, Ann-Margreth Olovsson, Caroline Nilsson, Johanna Högberg, Jennie Magnusson, Patrik Eriksson, Eva Nilsson, Håkan Jörnehed

Revisorer: Lars Lindgren, Leif Olsson

Revisorsuppleant: Caroline Johansson

Valberedning: Maja Liliengren, Anna Andreasson, Mirro Liliengren

Aktivitetsstödet: Ann-Margret Olovsson

Ledaransvarig: Jenny Ridderberg, Caroline Nilsson

Värdansvarig: Eva Nilsson, Ann-Margreth Olovsson

Marknadsgrupp: Helen Nilsson

Kassör: Claés Laheus

 

Årets förening 2009!

Laholms Kommuns motivering: Med en målmedveten satsning har Friskis&Svettis skapat nya möjligheter? Allt fler laholmare ”jympar” och mår väl i Laholms nya hälsokälla. I lustfyllda träningspass med inspirerande ledare blir leendet drivkraften till en bättre folkhälsa.

Här finns vi

Träna på Friskis

Här finns vi