#FriskisKarlskrona

F&S Karlskrona bildades 1988 och vi har vuxit och vi har krympt till att år 2021 omfatta drygt 2 700 medlemmar. En bra siffra! Men än är vi inte nöjda. Precis som alla andra föreningar började vår med att ha jympa och det i kommunens skolgympasalar. 

Funkisar som släpade anläggningar, hade möten hemma i köket, rekryterade människor på träningsgolvet och var en förening där alla hjälpte till med allt. En hel del modiga beslut har fattats på vägen och det har fört oss dit vi är idag.

 

Vi anser att personlig integritet är en grundläggande rättighet och att du alltid ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Så har vi alltid sett på saken och så kommer vi fortsätta att se på saken.

När vi samlar in och behandlar dina personuppgifter berättar vi hur och varför. Vi skulle aldrig få för oss att sälja dina personuppgifter till andra.

Vi gillar när nya lagar som ger dig fler rättigheter träder i kraft. Och har du några frågor kring dina rättigheter, personuppgifter eller annat finns vi alltid här för att hjälpa dig.