Uppgifter som funktionär i F&S Karlskrona

Som funktionär har du det primära uppdraget att få så många som möjligt att röra på sig och uppleva träning. Vi ska gemensamt bygga varumärket F&S, inte egna grupper och ”mina” pass. Vi bygger absolut relationer till den grupp vi normalt leder och det är precis som det ska vara men den relationen är inte huvudsaken utan det är träningen som gäller. Därför ska vi bejaka förändringar och förmedla en positiv inställning när det sker byten av träningsform.

 Det är viktigt att du som är funktionär kommer i god tid till ditt pass. I F&S Karlskrona vill vi vara en mötesplats där vi funktionärer tar oss tid att umgås med varandra och våra medlemmar – lite småprat innan och efter passen/instruktionerna skapar ett mervärde.