Orrestabadet

På sommaren har vi gratis uteträning vid Orrestabadet, måndagkvällar kl 19:00.
Håll utkik på schemat.

  • Frisk luft
  • Frihet
  • Väderöverraskning