Friskis&Svettis Flen

Idag finns vi på två orter - Flen och Sparreholm. Merparten av våra pass är på Skjortan i Flen. Vi erbjuder träning för alla åldrar, från familjejympa för barn och föräldrar till sittjympa för seniorer. Vi har en bra bredd på olika träningsformer och det finns något för alla.

Vi är en liten men familjär förening där alla är välkomna.