Styrelsemedlemmar

Ordförande:  Gunnel Källstedt 
Vice ordförande: Heléne Brandell 
Kassör: Anders Jynfors 
Sekreterare:  Ann-Catrin Ingestad
Ledamot:  Petra Persson 
Suppleant: Emma Dahlin
Suppleant: AnnaKarin Karlson
Suppleant: Mona Karlsson