Protokoll från föreningens styrelsemöten finns tillgängliga på Friskis&Svettis Enköpings kansli, Sandgatan 13.