Medlemsavgift

Friskis&Svettis Borås är en ideell medlemsförening ansluten till Riksidrottsförbundet. För att träna hos oss behöver medlemsavgiften vara betald.
Medlemsavgiften är 150 kr per kalenderår och betalas vid årsskifte och i samband med köp av träningskort. Om träningskortet sträcker sig in över nästkommande kalenderår, betalas även medlemsavgift för kommande år.
Medlemsavgiften kan även betalas utan giltigt träningskort. 

Medlemsavgift 2022 150 kr
Medlemsavgift 2023 150 kr

Årskort

Årskort 3 300 kr
Studerande/senior
2 500 kr
Dagkort 2 300 kr
Dagkort studerande/senior
1 800 kr

Autogiro

Flytande med 2 månaders uppsägningstid. 

Träningskort 299 kr/mån
Studerande/senior 239 kr/mån
Dagkort 219 kr/mån
Dagkort studerande/senior
179 kr/mån

6-månaderskort

6-månaderskort
2 500 kr
Studerande/senior
1 900 kr
Dagkort 1 750 kr
Dagkort studerande/senior
1 350 kr

3-månaderskort

3 månader   
                                  1 300 kr

Övriga kort

Månadskort
500 kr
Klippkort 10 ggr (giltigt 12 mån) 699 kr
Seniorjympa (säsong, Jympa soft tis, ons, tors fm)
500 kr
Familjejympa 2-6 år (säsong)
150 kr
Familjeplaza 10-12 år (säsong)
150 kr
Enkeljympa (säsong)
400 kr
Ungdomskort 10-12 år* (säsong)
300 kr
Familjefys 6-12 år (säsong) 150 kr
Träningskort Sverige
5400 kr
Lösbiljett 100 kr
Lösbiljett medlem i annan F&S-förening 50 kr
Prova-på-kort 3 gånger (Giltigt 3 mån. 200 kr dras av vid köp av års- eller 6-månaderskort inom 3 månader)
200 kr

 

* I kortet ingår Coreflex, Coreflex soft, Dans flow, Dans explode, Dans soft, Familjefys, Familjeplaza, IntervallFlex, Jympa (bas, medel, puls), Modus och Step.

 

Villkor

  • Ungdoms-/studentpris gäller t o m det år du fyller 20 år eller vid heltidsstudier. När du fyllt 20 år behöver du visa upp ett giltigt student-ID för att fortsatt få studentpris.
  • Dagkort gäller vardagar fram till kl. 14.30, samt lördagar.
  • Seniorpris gäller från 65 års ålder, eller mot intyg.

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Vi ger personer med Fysisk aktivitet på recept (FaR) 50% rabatt på 3-månaderskort. Dessa kort säljs endast vardagar 07.30–17.00. Kontakta Medlemsservice för mer information.