Du som medlem äger din Friskisförening, tillsammans med alla andra medlemmar. Det innebär att du kan lämna förslag för att påverka hur föreningen jobbar och utvecklas! Friskis&Svettis är en ideell förening. Mycket av vår verksamhet utvecklas genom medlemmarnas och funktionärernas engagemang. Allt bygger på personlig initiativkraft.

Gör din röst hörd

Vad vill du förändra eller förbättra? Vi lyssnar på varje idé och varje åsikt.

Årsmötet för stora beslut

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Besluten som medlemmarna tar här styr hela din Friskisförenings verksamhet. Du som är medlem har rösträtt och rätt att lämna in motioner (förslag) om föreningens framtid. På årsmötet beslutas vilka som ska ingå i styrelsen och vilka uppdrag de styrelsen får. Här röstar du också om alla motioner som kommit in från medlemmar.

Styrelsen styr föreningsskutan

Styrelsen består av en ordförande och ett antal ledamöter. De ansvarar för att föreningens verksamhet drivs enligt de planer och mål som årsmötet (medlemmarna) har bestämt. De ansvarar också för att föreningen alltid tar tillvara på medlemmarnas intressen.

Friskis&Svettis Borås årsmöte

Friskis&Svettis Borås är en ideell förening vilket innebär att du som medlem äger föreningen. Till årsmötet kan du som medlem lämna in motioner med förändrings- och utvecklingsförslag. Samtliga medlemmar som har betalt medlemsavgiften har rätt att lämna in en motion.

Såhär fungerar det

 • Du skriver själv motionen, se utförlig information nedan
 • Motionen ska lämnas till föreningen senast fyra veckor innan årsmötet.
 • Styrelsen förbereder ett yttrande (bifall, avslag eller besvarad)
 • Motionen med styrelsens yttrande ska finnas tillgänglig för alla medlemmar senast en vecka före årsmötet, tillsammans med övriga årsmöteshandlingar
 • På årsmötet framför styrelsen sitt yttrande och årsmötet fattar beslut om motionen

Såhär skriver du en motion

Detta är ett förslag på hur en motion ser ut, du måste inte följa denna mall.

 • RUBRIK. Vad motionen handlar om. Har du flera ämnen du vill ta upp så skriver du flera motioner. Ämnen av olika slag får ej tas upp i samma motion.
 • BAKGRUND. Beskriv nuläget, behovet eller problemet. Tydliggör med relevant fakta.
 • FÖRSLAG. Ange ditt förslag till lösning och argument för förslaget.
 • ATT. Sammanfatta dina förslag i en eller flera att-satser. Det är att-satserna som får bifall eller avslag. Att-satserna skriver du i punkter, varje punkt inleds med "Jag yrkar att..." eller motsvarande.
 • SIGNERA. Avsluta med namn och underskrifter från alla som skrivit förslaget. Datera motionen och ange medlemsnummer samt e-post och telefonnummer. Notera att anonyma motioner inte behandlas.
 • Tänk på att skriva kortfattat, rakt och enkelt.

Såhär lämnar du in din motion

Via e-post till ordförande: 
Micael Andersson micael.andersson@stiba.se

Posta till:
Friskis&Svettis Borås
att: Ordförande
Åsboholmsgatan 12
504 51 Borås

Din rösträtt

För att du ska ha rösträtt på årsmötet krävs att du senast tolv veckor innan årsmötet, betalat medlemsavgift och fyller lägst 15 år under innevarande år för rösträtt på mötet.