Den 25 maj 2018 trädde en ny Dataskyddsförordning i kraft vilket innebär att vi har uppdaterat vårt arbetssätt kring behandling och förvaring av dina personuppgifter. För att vi ska vara kompatibla med Dataskyddsförordningen krävs att du som medlem godkänner att vi administrerar dina personuppgifter.

Inom kort kommer du få upp en godkännandeförfrågan om vårt uppdaterade medlemsavtal när du loggar i bokningssystemet via vår webbplats. För att vi ska kunna fortsätta behandla dina personuppgifter behöver du godkänna den. Tack för din samverkan!

Läs hela policyn för behandling av personuppgifter här >>