Fakta om undersökningen

Undersökningen är genomförd i samarbete med Kantar Sifo genom frågor till en slumpmässigt rekryterad webbpanel med svenska allmänheten, 18 år och äldre, som målgrupp. 1060 intervjuer genomfördes under fältperioden 28–30 november 2022.