Bundet autogiro

Träningsabonnemang med månadsbetalning i 12 månader. Enkelt och bekvämt.

Bundet autogiro – så här fungerar det

 • - Du tecknar dig för 12 månader (bindningstid). Sedan löper avtalet på tills du säger upp det. Observera att makulering av autogiromedgivandet via din bank inte gäller som uppsägning.
 • - Aktuellt belopp dras den 27:e varje månad från det konto du uppgett.
 • - Dragningarna är förskottsdebiteringar (ex dragning 27 september avser träningen i oktober).
 • - De första 12 månaderna är du skyddad mot eventuella prishöjningar.
 • - Du måste ha fyllt 18 år och ha svenskt personnummer för att kunna teckna abonnemang. Om du är under 18 år måste målsman teckna abonnemanget åt dig.
 • - Vi genomför ingen kreditprövning vid köp.
 • - Den som gör uttag från ditt konto är IF Friskis@Svettis Ängelholm.

Bindningstid

Bindningstiden för abonnemang är 12 månader. Om du säger upp det innan bindningstiden gått ut genomförs de återstående dragningarna månadsvis via autogiro.

Uppsägningstid

Om tio eller fler månadsbetalningar genomförts har du en uppsägningstid på två månader, räknat från datumet då uppsägningen kommer in. Då sker en dragning samma månad som uppsägning kommer in samt en sista månaden därpå. Obs! Tänk på att inte makulera ditt elektroniska autogiromedgivande på din bank hos förrän sista betalningen har genomförts. Kortet kan aldrig vara fruset under uppsägningstiden.

Överlåta träningskort

Betalar du ditt träningskort via autogiro och vill överlåta det till någon annan medlem måste du och den som ska överta ditt kort tillsammans komma in på någon av våra träningsanläggningar. Den som ska överta ditt kort behöver ta med sig legitimation och kontoinformation. För att överlåta ett abonnemang måste det finnas bindningstid kvar på avtalet. Den man överlåter till måste uppfylla kraven för avtalet (d v s vara student, ungdom eller 65+ om avtalet är rabattpris). En administrationsavgift tas ut vid överlåtandet. Den som skall överta ditt abonnemang måste själv betala medlemsavgift.

Vid uteblivna betalningar eller dopning

Vi på F&S Ängelholm har rätt att säga upp abonnemangsavtal med medlemmar som vid upprepade tillfällen missköter de månatliga betalningarna, vägrar dopingtest eller är skyldig till doping, eller annan förseelse som medför avstängning.

Glada människor på rad springer.

Löpande autogiro

Ingen bindningstid - bara två månaders uppsägningstid. Smidigt och flexibelt.

Löpande autogiro – så här fungerar det

 • - Du tecknar autogiro och avtalet löper på med två månaders uppsägning tills du säger upp det. Observera att makulering av autogiromedgivandet via din bank inte gäller som uppsägning.
 • - Aktuellt belopp dras den 27:e varje månad från det konto du uppgett.
 • - Dragningarna är förskottsdebiteringar (ex dragning 27 september avser träningen i oktober).
 • - Du måste ha fyllt 18 år och ha svenskt personnummer för att kunna teckna abonnemang. Om du är under 18 år måste målsman teckna abonnemanget åt dig.
 • - Vi genomför ingen kreditprövning vid köp.
 • - Den som gör uttag från ditt konto är IF Friskis@Svettis Ängelholm.

Bindningstid

Du har ingen bindningstid utan endast två månaders uppsägningstid.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är två månader, räknat från datumet då uppsägningen kommer in. Då sker en dragning samma månad som uppsägning kommer in samt en sista månaden därpå. Obs! Tänk på att inte makulera ditt elektroniska autogiromedgivande på din bank hos förrän sista betalningen har genomförts. Kortet kan aldrig vara fruset under uppsägningstiden.

Ändra betalare

Betalar du ett träningskort via löpande autogiro och vill att någon annan skall stå som betalare (ex ungdom som fyllt 18 och själv skall betala) så måste autogirot sägas upp och ett nytt tecknas med den nya betalaren.

Vid uteblivna betalningar eller dopning

Vi på F&S Ängelholm har rätt att säga upp abonnemangsavtal med medlemmar som vid upprepade tillfällen missköter de månatliga betalningarna, vägrar dopingtest eller är skyldig till doping, eller annan förseelse som medför avstängning.