Bild på person som tränar med skivstång på Friskis

Träning abonnemang

För dig som vill betala ditt träningskort månadsvis, med en bindningstid på 12 månader. Enkelt och bekvämt.

Träning abonnemang – så här fungerar det

 • - Du tecknar dig för 12 månader (bindningstid). Sedan löper avtalet på tills du säger upp det. Observera att makulering av autogiromedgivandet via din bank inte gäller som uppsägning.
 • - Aktuellt belopp dras den 27:e varje månad från det konto du uppgett.
 • - Dragningarna är förskottsdebiteringar (ex dragning 27 september avser träningen i oktober).
 • - De första 12 månaderna är du skyddad mot eventuella prishöjningar.
 • - Du måste ha fyllt 18 år och ha svenskt personnummer för att kunna teckna abonnemang. Om du är under 18 år måste målsman teckna abonnemanget åt dig.
 • - Vi genomför ingen kreditprövning vid köp.
 • - Den som gör uttag från ditt konto är IF Friskis@Svettis Ängelholm.

Bindningstid

Bindningstiden för Träning abonnemang är 12 månader. Om du säger upp det innan bindningstiden gått ut genomförs de återstående dragningarna månadsvis via autogiro.

Uppsägningstid

Om elva eller fler månadsbetalningar genomförts har du en uppsägningstid på en månad, räknat från datumet då uppsägningen kommer in. Då sker en  sista autogirodragning vid månaden slut. Obs! Tänk på att inte makulera ditt elektroniska autogiromedgivande på din bank hos förrän sista betalningen har genomförts. Abonnemanget kan aldrig vara fruset under uppsägningstiden.

Överlåta träningskort

Betalar du via autogiro och vill överlåta det någon annan medlem måste du och den som ska överta ditt abonnemang tillsammans komma in på någon av våra träningsanläggningar. Den som ska överta ditt abonnemang behöver ta med sig legitimation och kontoinformation. För att överlåta ett abonnemang måste det finnas bindningstid kvar på avtalet. Den man överlåter till måste uppfylla kraven för avtalet (d v s vara student, ungdom eller pensionär om avtalet har pris enligt någon av de kundtyperna). En administrationsavgift tas ut vid överlåtandet. Den som skall överta ditt abonnemang måste själv betala medlemsavgift.

Vid uteblivna betalningar eller dopning

Vi på F&S Ängelholm har rätt att säga upp abonnemangsavtal med medlemmar som vid upprepade tillfällen missköter de månatliga betalningarna, vägrar dopingtest eller är skyldig till doping, eller annan förseelse som medför avstängning.

Glada människor på rad springer.

Träning obundet

För dig som vill betala ditt träningskort månadsvis utan att binda upp dig. - bara en månads uppsägningstid. Smidigt och flexibelt.

Träning obundet – så här fungerar det

 • - Du tecknar autogiro och avtalet löper på med en månads uppsägningstid tills du säger upp det. Observera att makulering av autogiromedgivandet via din bank inte gäller som uppsägning.
 • - Aktuellt belopp dras den 27:e varje månad från det konto du uppgett.
 • - Dragningarna är förskottsdebiteringar (ex dragning 27 september avser träningen i oktober).
 • - Du måste ha fyllt 18 år och ha svenskt personnummer för att kunna teckna autogiro. Om du är under 18 år måste målsman teckna autogirot åt dig.
 • - Vi genomför ingen kreditprövning vid köp.
 • - Den som gör uttag från ditt konto är IF Friskis@Svettis Ängelholm.

Bindningstid

Du har ingen bindningstid utan endast en månads uppsägningstid.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är en månad, räknat från datumet då uppsägningen kommer in. Då sker en sista autogirodragning i slutet av månaden. Obs! Tänk på att inte makulera ditt elektroniska autogiromedgivande på din bank hos förrän sista betalningen har genomförts. Autogirot kan aldrig vara fruset under uppsägningstiden.

Ändra betalare

Betalar du vi autogiro och vill att någon annan skall stå som betalare (ex ungdom som fyllt 18 och själv skall betala) så måste autogirot sägas upp och ett nytt tecknas med den nya betalaren.

Vid uteblivna betalningar eller dopning

Vi på F&S Ängelholm har rätt att säga upp abonnemangsavtal med medlemmar som vid upprepade tillfällen missköter de månatliga betalningarna, vägrar dopingtest eller är skyldig till doping, eller annan förseelse som medför avstängning.