• Inget krångel, snabbt och enkelt.
  • Ingen delbetalningsränta.
  • Betala 1/6 alt 1/12 av skulden varje månad.
  • Serviceavgift 20:-/mån vid autogiro eller 30:-/mån vid delbetalning med avi.
  • När ditt kort löpt ut kan du förnya ditt autogiro/delbetalning för ytterligare 6 eller 12 månader när du förnyar ditt träningskort.
    Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kan man delbetala alla kort?

Svar: Nej, delbetalning gäller bara halvårs- och årskorten.

Vad händer om det inte finns pengar på kontot vid autogiro dragningen?

Svar:  Finns det inte pengar på kontot vid sista dragningen skickas en skriftlig betalningspåminnelse hem, inklusive en påminnelseavgift om
fn 60 kr. Kontot rullar på som vanligt.

Vilken tid i månaden dras beloppet vid autogiro dragningen?

Svar: Runt den 28:e i månaden dras beloppet från anmält konto.

Vilka grundkrav måste man uppfylla för att kunna ansöka om F&S delbetalning?

Svar: Man måste ha fyllt 18 år, ha svensk adress, svenskt personnummer och inga betalningsanmärkningar.

Om jag skadar mig eller blir sjuk, fortsätter jag att betala på F&S delbetalning då?

Svar: Ja du fortsätter att betala i samma takt som innan tills skulden är slutbetald. Träningskortets giltighetstid flyttas däremot framåt. (Stäm av med din lokala förening)

Vad händer om jag säljer mitt årskort till någon annan person?

Svar: Skulden finns fortfarande kvar på ditt konto. Du är fortfarande ansvarig för att skulden slutbetalas, skulden går inte att flytta.

Kan jag betala en del av kortpriset kontant och en del på F&S delbetalning?

Svar: Ja man kan betala en del av summan kontant och en del på delbetalning. Antalet månader man betalar av blir dock inte färre utan beloppet delas alltid upp på 12 månader.

När man slutbetalat skulden kostar det något att ha F&S delbetalning då?

Svar: Nej det kostar inget att ha kontot om man inte har någon skuld på det. Avbetalningen av kortet sker i form av en delbetalning och inte en kontokredit, det finns alltså inget konto att avsluta.

Kan jag köpa andra saker så som träningsskor på F&S delbetalning?

Svar: I dagsläget kan man bara köpa sitt träningskort på delbetalning.

Görs alltid en kreditbedömning för varje kund?

Svar: Ja, kreditgivare är skyldiga enligt lag att göra en noggrann och omsorgsfull kreditbedömning. Detta för att undvika att kunden försätter sig i en situation som han/hon inte klarar av.

Varför blev kunden inte beviljad den sökta krediten?

Svar: Om man uppfyller grundkraven ovan så ska man bli beviljad delbetalning.

Hur gör man om man önskar höja sin kreditgräns?

Svar: Då det rör sig om en delbetalning och inte en kontokredit så kan man inte heller som kund höja sin kreditgräns.